Co to znaczy władysław laskonogi władysław definicja.

Władysław Laskonogi, Władysław Ii Wygnaniec, Władysław Eugeniusz Sikorski, Władysław Opolczyk.

Biografia bohater na W

 • Czym zasłużył WATT ZYGMUNT LUKSEMBURSKI

  Kim był: władca Węgier od 1387 r., władca rzymski (niemiecki) od 1410 r., margrabia Moraw od 1411 r., cesarz od 1433 r. Mając 5 lat, został zaręczony z Marią, córką

 • Czym zasłużył WILHELM I JACOB LUDWIG KARL GRIMM

  Kim był: jednego z najsłynniejszych na świecie zbiorów baśni. Ich twórczość trafiła na podatny grunt. Do początków XIX w. nie ceniono zbytnio powieści (ani jej

 • Czym zasłużył Weit Stoch\. WIT STWOSZ właśc

  Kim był: Szwabii. Nie wiemy nic o jego nauki artystycznej, z pewnością jednak znał twórczość Martina Schongauera (jednego z pierwszych rytowników niemieckich). Tworzył

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW ANDERS

  Kim był: się w warszawskim gimnazjum realnym. W latach 1911-1914 studiował na politechnice w Rydze. Był członkiem Korporacji Akademickiej Arkana. Służbę wojskową odbył

 • Czym zasłużył Władysław IV Waza

  Kim był: Dostał w dzieciństwie staranne wykształcenie, które obejmowało naukę kilku języków obcych. W sposób specjalny interesowały go problemy sztuki wojennej

 • Czym zasłużył Władimir Iljicz Uljanow\. WŁODZIMIERZ LENIN właśc

  Kim był: gimnazjum w Symbirsku, zaczął studia prawnicze na uniwersytecie w Kazaniu. Za udział w zebraniach rewolucyjnej młodzieży został zesłany. Ukończył studia

 • Czym zasłużył Władysław I Herman

  Kim był: córki księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego. Uważane jest, iż Władysław Urodził się w momencie pomiędzy 1042 a 1044 r. Na pewno Bolesław Szczodry był od

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK

  Kim był: wzrostu zwany Łokietkiem. Samodzielne rządy objął w 1275 r. wspólnie z bratem, Kazimierzem, nad Kujawami Brzeskimi. W 1289 r. próbował z księciem płockim

 • Czym zasłużył WACŁAW II

  Kim był: lat został osierocony poprzez ojca, który zginął w bitwie pod Suchymi Krutami (1278). Początkowo pozostawał pod opieką margrabiego brandenburskiego, Ottona

 • Czym zasłużył WATT WITOLD

  Kim był: stryjecznym Władysława Jagiełły. U boku ojca i stryja brał udział w latach 70. XIV w. w wyprawach przeciw zakonowi. Po zgonu Olgierda, wielkiego księcia Litwy

 • Czym zasłużył WIKTOR HUGO

  Kim był: francuskiego romantyzmu. Ten wszechstronny twórca wsławił się jako pisarz, programotwórca romantycznego dramatu i powieściopisarz. Jego debiutancki tom

 • Czym zasłużył WILLIAM SZEKSPIR

  Kim był: uznać za najwybitniejsze osiągnięcie angielskiego dramatu elżbietańskiego. Szekspir, choć przewyższający oryginalnością, mnogością i głębią poruszanych tematów

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ

  Kim był: sędziego. Początkowo uczył się w domu, w dalszym ciągu ukończył gimnazjum w Twerze (1903). Po maturze studiował matematykę, a potem prawo na uniwersytecie w

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT

  Kim był: które wymienił bądź ze względów cenzuralnych, by móc wydać dzieło, bądź także ze względów obyczajowych: wyraz "rejmentować" w gwarach regularnie

 • Czym zasłużył Władysław Warneńczyk

  Kim był: Holszańskiej, pierworodny syn, który imię dostał po tacie. Ze względu tego wydarzenia w lutym kolejnego roku w katedrze krakowskiej zorganizowano uroczyste

 • Czym zasłużył WŁODZIMIERZ I WIELKI

  Kim był: jednej z dwórek księżnej Olgi. Jednakże nie pochodził z legalnego związku, należał jednak do panującej dynastii książąt ruskich, wywodzącej się od wodza

 • Czym zasłużył WOJCIECH JARUZELSKI

  Kim był: Jego tata walczył w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920), a dziadek w stworzeniu styczniowym (1863). Uczył się w gimnazjum prowadzonym poprzez zakon

 • Czym zasłużył WOJCIECH KORFANTY

  Kim był: Siemianowice Śląskie). Jego tata był górnikiem dołowym. Szkołę ludową ukończył w Siemianowicach. Od 1885 r. kontynuował naukę w Gimnazjum Królewskim w

 • Czym zasłużył WOLFGANG AMADEUS MOZART

  Kim był: dworze biskupa salzburskiego, Leopolda Mozarta i Anny Marii z domu Pertl. Dorastał w rodzinnym mieście, gdzie podstawy nauki muzycznej przekazywał mu tata. Już

 • Czym zasłużył François Marie Arouet\. WOLTER właśc

  Kim był: umysłów epoki oświecenia - filozof, poeta, historyk. Fascynował zarówno różnorodną twórczością, jak i odważnymi poglądami i stylem bycia. Start twórczych

 • Czym zasłużył Wacław II

  Kim był: czernihowskiej Kunegundy. Gdy miał siedem lat, jego tata zginął w bitwie pod Suchymi Krutami w 1278 r. Gdyż Wacław nie mógł rządzić samodzielnie, wyznaczono mu

 • Czym zasłużył Wacław III

  Kim był: Czech i Polski, i Guty Habsburżanki. Po rychłej zgonu brata został jedynym dziedzicem ojca, który już za swojego życia starał się zapewnić synowi tron. Okazja

 • Czym zasłużył WALERY SŁAWEK

  Kim był: szlacheckiej herbu Prus. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Handlowej im. L. Kronenberga w Warszawie, zaczął pracę w bankowości (1899). Od 1900 r. należał do

 • Czym zasłużył WIKTORIA I

  Kim był: Pochodziła z dynastii hanowerskiej. Była córką księcia Kentu, Edwarda. Po zgonu swojego stryja, Wilhelma IV, wstąpiła na tron jako królowa Ogromnej Brytanii i

 • Czym zasłużył WILHELM I ZDOBYWCA

  Kim był: związku z niejaką Arlette, córką garbarza Fulberta. Stąd również drugi przydomek Wilhelma - Bastard. Książę Robert nareszcie 1034 r. wybrał się na pielgrzymkę

 • Czym zasłużył WINCENTY WITOS

  Kim był: Wierzchosławice (pow. tarnowski), w rodzinie chłopskiej. W 1887 r. ukończył szkołę ludową. W kolejnych latach uzupełniał wiedzę przez samokształcenie

 • Czym zasłużył WINCENTY ZWANY KADŁUBKIEM

  Kim był: koło Opatowa albo w Kargowie leżącym pomiędzy Stopnicą a Szydłowcem. Wg Jan Długosza, żyjącego w XV w., rodzicami Wincentego byli Bogusław i Benigna. Odmiennie

 • Czym zasłużył WINSTON CHURCHILL

  Kim był: konserwatywnego polityka. Po ukończeniu w 1895 r. akademii wojskowej w Sandhurst uzyskał stopień porucznika huzarów. W latach 1895-1896 był obserwatorem i

 • Czym zasłużył WISŁAWA SZYMBORSKA

  Kim był: współczesnej literaturze. Jest ona laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym, przyznanej jej w 1996 r., literackiej Nagrody Nobla. Artystka debiutowała w 1952

 • Czym zasłużył WITOLD GOMBROWICZ

  Kim był: prozaików, dramatopisarzy i eseistów. To postać nietuzinkowa, nieprzeciętna osobowość, której trwała pozycja w historii literatury polskiej wynika nie tylko z

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW GOMUŁKA

  Kim był: robotniczej. Początkowo uczył się w czteroletniej szkole ludowej, a w dalszym ciągu poprzez dwa lata w Szkole Wydziałowej Męskiej w Krośnie. Podjął pracę w

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW GRABSKI

  Kim był: latach 1892-1895 studiował edukacji polityczne i historię na paryskiej Sorbonie i do 1897 r. w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu. W dalszym ciągu studiował

 • Czym zasłużył Władysław II Jagiełło

  Kim był: litewskiego, i Julianny, księżniczki twerskiej, Urodził się - wg najnowych badań - ok. 1362/1363 r. Miał liczne rodzeństwo, w tym dziesięciu braci. Po zgonu

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

  Kim był: Giedyminowicza, i Julianny, księżniczki twerskiej. Po zgonu ojca (1377) początkowo współrządził ze stryjem, Kiejstutem. Wkrótce jednak doszło pomiędzy nimi do

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW IV WAZA

  Kim był: wszechstronnie utalentowany i odebrał staranne wykształcenie. Jeszcze przed objęciem tronu wykazywał talenty polityczne. Jako kilkunastoletni chłopiec został

 • Czym zasłużył Władysław Łokietek

  Kim był: i jego trzeciej żony, Eufrozyny. Był bratem przyrodnim między innymi Leszka Czarnego. Na skutek niewielkiego wzrostu zwano go Łokietkiem (Loketh). W 1267 r

 • Czym zasłużył Władysław Opolczyk

  Kim był: Bolesława II i Elżbiety, córki Bernarda świdnickiego, wywodził się więc w prostej linii od Mieszka Plątonogiego (zm. 1211), protoplasty Piastów Górnośląskich

 • Czym zasłużył WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

  Kim był: miejscowego nauczyciela. Po ukończeniu gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie (1902) studiował budownictwo wodne na Politechnice Lwowskiej (do 1907

 • Czym zasłużył Władysław II Wygnaniec

  Kim był: córki Świętopełka, księcia kijowskiego. Przydomek "Wygnaniec" nie jest współczesny, po raz pierwszy pojawił się w Kronice wielkopolskiej pochodzącej

 • Czym zasłużył Władysław Laskonogi

  Kim był: księżniczki Eudoksji. Urodził się najpewniej pomiędzy 1161 a 1166 r. Przyjmuje się, iż przydomek Władysława odnosi się do jego cienkich i długich nóg.Mały

Kim był? Co zrobił? Czym zasłużył? Kim była?

Lista osób, postacie, bohaterzy, bohaterowie spis. Historia w skrócie, zasługi, biografia.

Definicja Władysław Laskonogi, Władysław Ii Wygnaniec, Władysław Eugeniusz Sikorski, Władysław Opolczyk, Władysław Łokietek, Władysław Iv Waza, Władysław Ii Jagiełło informacje.

Co to jest Władysław Laskonogi, Władysław Ii Wygnaniec, Władysław znaczenie.