Co to znaczy jazgotliwy jechać jednać definicja.

Jazgotliwy, Jechać, Jednać, Jednakowy, Jednoczesny, Jednoczyć, Jednogłośny, Jednolity, Jednomyślny.

Wszystkie słowa i wyrazy na J

Wyraz i słowo w słowniku PWN - znaczenie

Lista synonimów, spis wyrazów bliskoznacznych, wyrazy. Podobne wyrazy o takim samym znaczeniu. Słownik synonimów.

Definicja Jazgotliwy, Jechać, Jednać, Jednakowy, Jednoczesny, Jednoczyć, Jednogłośny, Jednolity, Jednomyślny, Jednostajny, Jednostka, Jednostkowy, Jedność, Jednoznaczny informacje.

Co to jest Jazgotliwy, Jechać, Jednać, Jednakowy, Jednoczesny znaczenie.