Co to znaczy mutsuhito mojżesz mohandas definicja.

Mutsuhito, Mojżesz, Mohandas Karamchand Gandhi, Mikołaj Rej, Mikołaj I Romanow, Mikołaj Gogol.

Biografia bohater na M

 • Czym zasłużył Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abu Talib\. MAHOMET właśc

  Kim był: Urodził się już po zgonu swojego ojca, Abdullaha, a matkę, Aminę, stracił w wieku 6 lat. Dorastał na początku w domu dziadka, Abd al-Muttaliba, a później wuja

 • Czym zasłużył MARIA KAZIMIERA DE LA GRANGE D’ARQUIEN zwana Marysieńką

  Kim był: była Francuzką, Urodziła się koło Nevers. Była córką zubożałego francuskiego arystokraty, Henryka margrabiego de la Grange d’Arquien, i Franciszki de la

 • Czym zasłużył Mieszko Plątonogi (Laskonogi)

  Kim był: córki Leopolda III Babenberga, margrabiego Austrii, bratem Bolesława Wysokiego, Konrada, Alberta i Ryksy. W poezji historycznej do niedawna król ten występował

 • Czym zasłużył Jean Baptiste Poquelin\. MOLIER, właśc

  Kim był: pseudonimem Molier, uważany jest za jednego z najwybitniejszych dramaturgów francuskich XVII w. Mistrz gatunków komicznych wsławił się jako reformator i

 • Czym zasłużył Mieszko I

  Kim był: się dziś, iż mogło to mieć miejsce ok. 935 r. Mało także wiadomo na temat rodziny Mieszka, rodziców i jego rodzeństwa. W tradycji dworskiej, udokumentowanej

 • Czym zasłużył MIESZKO I

  Kim był: syn Siemomysła. Obejmując tron ok. 960 r., przejmował kraj już stosunkowo dobrze zorganizowane, które poprzez kilkadziesiąt lat - od końca IX w. - budowali

 • Czym zasłużył MIKOŁAJ KOPERNIK

  Kim był: Mikołaja i Barbary, z domu Watzenrode). Kiedy został osierocony, zaopiekował się nim wuj, późniejszy biskup warmiński, Łukasz Watzenrode. Po ukończeniu w 1491

 • Czym zasłużył MIKOŁAJ ZEBRZYDOWSKI

  Kim był: przeciwko próbom wzmocnienia władzy królewskiej. Był wychowankiem kolegium jezuickiego w Braniewie. Nie była to pospolita placówka oświatowa, lecz założone w

 • Czym zasłużył MAHOMET (MEHMET) II ZDOBYWCA

  Kim był: ekspansję Turków przeciwko Bizancjum i krajom bałkańskim. Najpierw XV w. ekspansja ta uległa gdyż zahamowaniu po uderzeniu na nich wojsk Timura Chromego

 • Czym zasłużył MAO ZEDONG (MAO TSE-TUNG)

  Kim był: prowincja Hunan). Po ukończeniu szkoły w Hunan (1918) studiował zaocznie na uniwersytecie w Pekinie. W 1921 r. uczestniczył w kongresie założycielskim

 • Czym zasłużył MARCIN LUTER

  Kim był: Eisleben, w Saksonii-Anhalt. Dzieciństwo przeżył w ciężkich uwarunkowaniach materialnych. W okresie edukacji szkolnej był śpiewakiem w chórze kościelnym. Po

 • Czym zasłużył MARCO POLO

  Kim był: Korčula) na Morzu Adriatyckim; do dzisiaj stoi tam dom, gdzie się Urodził. Jego tata, Miko-łaj i wuj, Mateusz (Maffeo) byli zamożnymi kupcami handlującymi ze

 • Czym zasłużył MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

  Kim był: Matka, przełożona pensji, zmarła, gdy Maria miała dziesięć lat. Tata był nauczycielem fizyki. Po ukończeniu poprzez Marię gimnazjum władze rosyjskie nie

 • Czym zasłużył MARIAN LANGIEWICZ

  Kim był: tata zmarł jako żołnierz wojska polskiego w trakcie stworzenia listopadowego (1830-1831). Marian początkowo uczył się w gimnazjum w Trzemesznie. Dobre

 • Czym zasłużył MICHAIŁ BUŁHAKOW

  Kim był: najpopularniejszych powieści rosyjskich początku XX w. - Mistrza i Małgorzaty. W powszechnej świadomości jest on utożsamiany niemal wyłącznie z tą książką

 • Czym zasłużył MARIA TERESA

  Kim był: męskiej linii Habsburgów austriackich. Ten, nie mając męskiego potomka, wydał w 1713 r. tak zwany sankcję pragmatyczną, ustalającą nierozerwalną łączność i

 • Czym zasłużył Michał Korybut Wiśniowiecki

  Kim był: Wiśniowieckiego i Gryzeldy Zamorskiej. Miał 11 lat, kiedy zmarł jego tata. Gdyż część dóbr była mocno zadłużona wspólnie z matką zamieszkał w Zamościu, u

 • Czym zasłużył MIECZYSŁAW MOCZAR

  Kim był: Łodzi jako syn Bronisławy Wierzbickiej i Tichona Demki vel Diomki. Tu ukończył szkołę powszechną i 3-letni kurs zawodowy. Pracował jako robotnik w fabryce

 • Czym zasłużył Mieszko II Lambert

  Kim był: najprawdopodobniej w Krakowie. Pierwsze imię dostał po dziadku, drugie zaś było wyrazem kultu św. Lamberta w rodzinie piastowskiej. Mieszko był drugim synem

 • Czym zasłużył Mieszko III Stary

  Kim był: Urodził się zapewne pomiędzy 1122 a 1125 r. Lata dziecięce spędził w Krakowie. Pierwszym poważniejszym wydarzeniem w jego życiu stał się ożenek z Elżbietą

 • Czym zasłużył MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA

  Kim był: najoryginalniejszych pisarzy w historii literatury. Własną artystyczną wizją dał świadectwo zarysowującego się przełomu pomiędzy renesansem a barokiem. W

 • Czym zasłużył MIKOŁAJ GOGOL

  Kim był: opowiadań, powieści i dramatów. Jego talent ujawnił się w młodym wieku i właściwie to, co wartościowe w tym pisarstwie, było owocem kilkuletniej, na pewno

 • Czym zasłużył MIKOŁAJ I ROMANOW

  Kim był: Pawła I. Dostał wychowanie wojskowe i inżynieryjne. Niespodziewanie dla siebie samego objął tron cara Rosji w 1825 r. Przejął także tron króla Polski

 • Czym zasłużył MIKOŁAJ REJ

  Kim był: literatury pisarz piszący w j. polskim. Zwany "ojcem piśmiennictwa polskiego", autor słynnego zdania: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, że

 • Czym zasłużył MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI

  Kim był: pełnił funkcję diwana (wysokiego urzędnika). Ożeniony w wieku 13 lat, miał czterech synów. Początkowo studiował prawo w Bombaju (1887), a w dalszym ciągu w

 • Czym zasłużył MOJŻESZ

  Kim był: Pięcioksięgu (Tora) Urodził się jako członek plemienia Lewitów. Niemowlę zagrożone śmiercią ukryto w koszu puszczonym z biegiem Nilu (stąd niekiedy

 • Czym zasłużył MUTSUHITO

  Kim był: Kioto. Był synem cesarza K?mei. Po zgonu ojca w wieku 15 lat objął tron cesarski (1867). W 1868 r. odzyskał suwerenną władzę po zlikwidowaniu szogunatu

Kim był? Co zrobił? Czym zasłużył? Kim była?

Lista osób, postacie, bohaterzy, bohaterowie spis. Historia w skrócie, zasługi, biografia.

Definicja Mutsuhito, Mojżesz, Mohandas Karamchand Gandhi, Mikołaj Rej, Mikołaj I Romanow, Mikołaj Gogol, Miguel Cervantes De Saavedra, Mieszko Iii Stary, Mieszko Ii informacje.

Co to jest Mutsuhito, Mojżesz, Mohandas Karamchand Gandhi, Mikołaj Rej znaczenie.