Co to znaczy władysław gomułka życiorys definicja.

Kim był i co zrobił WŁADYSŁAW GOMUŁKA biografia. Czym zasłużył robotniczej. Początkowo uczył się w.

Czy przydatne?

Postać WŁADYSŁAW GOMUŁKA biografia

Kim był WŁADYSŁAW GOMUŁKA, co zrobił: 6 lutego 1 9 0 5 - 1 września 1 9 8 2 Urodził się w Białobrzegach, koło Krosna, w ubogiej rodzinie robotniczej. Początkowo uczył się w czteroletniej szkole ludowej, a w dalszym ciągu poprzez dwa lata w Szkole Wydziałowej Męskiej w Krośnie. Podjął pracę w warsztacie ślusarskim. Uczęszczał do dwuletniej wieczorowej szkoły zawodowej. W 1922 r. zyskał dyplom czeladnika ślusarskiego. Pracował w rafinerii w Jedliczu i Kro-śnie. Początkowo, tak jak tata, sympatyzował z PPS. Należał do Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Siła", z którego wystąpił w 1925 r. po sporze z Hermanem Libermanem. Był czynnym działaczem lewicowego Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Chemicznego i pokrewnych RP (do 1930 r.). W połowie lat dwudziestych rozpoczął sympatyzować z lewicą komunistyczną. W latach 1925-1926 był członkiem Niezależnej Partii Chłopskiej. Po pierwszomajowej manifestacji trafił na krótko do więzienia (1926). W 1926 r. wstąpił do KPP. Od 1931 r. był działaczem prokomunistycznej Lewicy Związkowej. Jako działacz związkowy i partyjny organizował strajki robotnicze. Za tę działalność był więziony w latach 1932-1934. Poprzez kilka miesięcy nielegalnie przebywał w ZSRR, gdzie leczył się na Krymie, i był słuchaczem Międzynarodowej Szkoły Leni-nowskiej. Po powrocie do państwie prowadził nielegalną działalność na Górnym Śląsku. W 1936 r. został skazany na 7 lat więzienia. Po agresji Niemiec na Polskę uciekł z więzienia w Sieradzu. Po zajęciu War-szawy poprzez Niemców wyjechał do Białegostoku. Pod koniec 1939 r. znalazł się we Lwowie, gdzie pracował w zakładach papierniczych. Dostał legitymację członka Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej wrócił do Krosna. W 1942 r. jako towarzysz Wiesław utworzył na terenie Podkarpacia struktury PPR. W sierpniu został I sekretarzem warszawskiej PPR. Po zamordowaniu Marcelego Nowotki wszedł do "kierowniczej trójki". W 1943 r. prowadził rozmowy z przedstawicielami podziemia londyńskiego. Był kluczowym autorem deklaracji programowej O co walczymy (1943). Po aresztowaniu Pawła Findera został I sekretarzem KC PPR. Zainicjował utworzenie Krajowej Porady Narodowej. Na mocy ustawy KRN z 31 grudnia 1944 r. objął stanowisko I wicepremiera w Rządzie Tymczasowym RP. W czerwcu 1945 r. uczestniczył w rozmowach moskiewskich, dotyczących utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W tym rządzie był wicepremierem (do 1947) i ministrem Ziem Odzyskanych (od listopada 1945). Na I Zjeździe PPR wybrano go sekretarzem generalnym (1945). Odgrywał czołową rolę w zwalczaniu opozycji politycznej (PSL i SP) i podziemia polityczno-zbrojnego. W 1948 r. został oskarżony o odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne i usunięty z kierownictwa partii. W latach 1951-1954 był więziony. Wrócił do władzy w 1956 r. Na plenum październikowym wybrano go I sekretarzem PZPR. Cieszył się sporym poparciem społecznym. Uważano go za przedstawiciela polskiej drogi do socjalizmu. Jednak błyskawicznie odszedł od ideałów Polskiego Października. Wprowadził autokratyczny mechanizm rządzenia. Ograniczył mechanizm demokratyzacji i samorządności (wybory, porady robotnicze). Po startowym polepszeniu stosunków doprowadził do brutalnej walki z Kościołem. Zaakceptował kampanię antyżydowską i antyinteligencką po stłumieniu wystąpień marcowych 1968 r. Tracąc poczucie rzeczywistości, wprowadził w grudniu 1970 r. tak zwany regulację cen (podwyżkę cen artykułów żywnościowych). Krwawo stłumił gwałtowne protesty robotników na Wybrzeżu. Został, za zgodą Moskwy, odsunięty od władzy i przeniesiony na emeryturę. Jego największym sukcesem było zawarcie układu z RFN, potwierdzającego zachodnią granicę Polski. W okresie Praskiej Wiosny był najaktywniejszym zwolennikiem interwencji zbrojnej Układu Warszawskiego.(KM)
Definicja WISŁAWA SZYMBORSKA:
Co to jest 3Wisławę Szymborską uznaje się za jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej literaturze. Jest ona laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym, przyznanej jej w 1996 r., literackiej Nagrody Nobla władysław gomułka co to jest.
Definicja WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI:
Co to jest 4 lipca 1 9 4 3 Urodził się w Tuszowie Narodowym, koło Mielca, w rodzinie miejscowego nauczyciela. Po ukończeniu gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie (1902) studiował budownictwo wodne na władysław gomułka definicja.
Definicja Władysław Opolczyk:
Co to jest 1401[wladyslawoplczyk-01.jpg]Władysław był pierworodnym synem księcia opolskiego Bolesława II i Elżbiety, córki Bernarda świdnickiego, wywodził się więc w prostej linii od Mieszka Plątonogiego (zm władysław gomułka co znaczy.
Definicja WILLIAM SZEKSPIR:
Co to jest 4 - 2 3 kwietnia 1 6 1 6William Szekspir to dramaturg, którego twórczość należy uznać za najwybitniejsze osiągnięcie angielskiego dramatu elżbietańskiego. Szekspir, choć przewyższający oryginalnością władysław gomułka słownik.
Definicja WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK:
Co to jest marca 1 3 3 3Syn Kazimierza, księcia Kujaw, i Eufrozyny. Na skutek niewielkiego wzrostu zwany Łokietkiem. Samodzielne rządy objął w 1275 r. wspólnie z bratem, Kazimierzem, nad Kujawami Brzeskimi. W władysław gomułka znaczenie.

Kim jest Gomułka Władysław znaczenie w Słownik biografia W .