Co to znaczy postacie bohater osoba definicja.

Słownik definicji i pojęć z j. polskiego. Także opisy roślin i kwiatów, epoki literackie. Wszystko.

Definicje i postacie literackie

Lista bohaterów literatury polskiej i zagranicznej. Definicje języka polskiego.

 • Co zrobił Limanowski Bolesław Postać Dyneburga, w Inflantach Polskich. Uczęszczał do gimnazjum w Moskwie (1847-1854
 • Co zrobił Dąbrowski Jarosław Postać szlacheckiej rodzinie herbu Radwan. Od najmłodszych lat był poświęcony do
 • Co zrobił Sikorski Eugeniusz Władysław Postać Mielca, w rodzinie miejscowego nauczyciela. Po ukończeniu gimnazjum im
 • Co zrobił Hus Jan Postać w Prachaticach. Po studiach na uniwersytecie w Pradze dostał w 1396 r. stopień
 • HUGO KOŁŁĄTAJ: Postać Dederkałach Ogromnych, na Wołyniu. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w
 • JAMES COOK: Postać żeglarzy pionierskiej epoki odkryć geograficznych, zapoczątkowanych jeszcze w
 • CYPRIAN KAMIL NORWID: Postać najwybitniejszego twórcę tak zwany drugiego, popowstaniowego pokolenia
 • MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI: Postać gdzie jego tata pełnił funkcję diwana (wysokiego urzędnika). Ożeniony w wieku
 • JÓZEF HALLER: Postać Jurczycach, pod Krakowem. Był synem arystokraty-ziemianina, Henryka Hallera von
 • WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK: Postać czwartej żony, Zofii Holszańskiej, pierworodny syn, który imię dostał po tacie

Słownik literatury polskiej

Definicje na język polski do szkoły średniej.

 • J. polski Gatunki literackie renesansu Zadanie domowe: pochodzące ze średniowiecza :— kazanie,— kronika,— misterium,— sonet
 • J. polski Dwudziestolecie Międzywojenne : Teatr Zadanie domowe: kontynuował jego myśl Leon Schiller. Był orędownikiem tak zwany teatru
 • J. polski Gatunki literackie baroku Zadanie domowe: są następne wydarzenia. Są ciekawym źródłem dla badaczy historii i kultury
 • J. polski Barok : Nazwa epoki i ramy czasowe Zadanie domowe: perły łowionej u wybrzeży Portugalii. Miała rzadko spotykany oryginalny kształt
 • GATUNKI LITERACKIE PRZEJĘTE ZE STAROŻYTNOŚCI: Zadanie domowe: komedia, pieśń, satyra, tragedia
 • DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE : ZAPAMIĘTAJ TE POJĘCIA: Zadanie domowe: zajmowała się jedynie zachowaniami człowieka. Jej wpływ na literaturę to
 • BILBIA : CO NAM ZOSTAŁO?: Zadanie domowe: każdej następnej epoce literackiej.• Średniowiecze – z tradycją biblijną
 • DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE : ZAPAMIĘTAJ TYCH PISARZY: Zadanie domowe: Specyfiką jego twórczości jest głęboki psychologizm, poczucie absurdu i
 • DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE : NAZWA EPOKI I RAMY CZASOWE: Zadanie domowe: zapoczątkowała II wojnę światową. Nazwa jest więc uwarunkowana historycznie
 • BILBIA : NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY I TEMATY: Zadanie domowe: powstanie świata i człowieka walka dobra ze złem życie i działalność Jezusa

Pojęcia z motoryzacji

Spis definicji z zakresu motoryzacji.

 • Do czego jest Injection Air Ai Jak działa Wtrysk powietrza
 • Do czego jest AWS - ADVANCED WEIGHT SYSTEM Jak działa współpracującego z układem sterowania poduszek powietrznych, gdzie masa
 • Do czego jest Pump Air Ap Jak działa reakcje utleniania (dopalania spalin
 • Do czego jest Akumulator Jak działa podtrzymywanie funkcjonowania czynnych układów elektrycznych auta (na przykład
 • ASSYST - ACTIVE SERVICE SYSTEM: Jak działa kierowcy konieczność dokonania przeglądu opierając się na rzeczywistych
 • SOFTTOP: Jak działa nadwoziu typu kabriolet
 • ACD - ACTIVE CENTER DIFFERENTIAL: Jak działa hydrauliczne sprzęgło wielotarczowe do rozdziału momentu napędowego na
 • CRASH-TEST: Jak działa tego typu próby, aby ocenić odporność poszczególnych przedmiotów samochodów na
 • PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA: Jak działa kierowniczych, a w rezultacie do skręcania kół. Do tego celu użytkowane są dwa
 • CID - CUSTOMER IDENTIFICATION DEVICE: Jak działa samochodzie w celu umożliwienia odblokowania zamków, otwarcia drzwi, i

Definicje literackie

Lista pojęć z literatury języka polskiego. Przygotowanie do matury.

 • Definicja Sentymentalizm Co to jest socjalnej, w obyczajowości i poezji europejskiej od połowy XVIII w. Sama nazwa
 • Definicja ROZŁAM W BARZE... BIAŁOSZEWSKIEGO Co to jest realista przyjmuje rolę poety reportera. Słucha mowy zwyczajnych ludzi
 • Definicja GODEBSKI CYPRIAN (1765-1809) Co to jest Virtuti Militari za ofiarną walkę w obronie niepodległości narodu. Interesował
 • Definicja Towianizm Co to jest koncepcji mistycznych i idei polskiego mesjanizmu narodowego, głoszonych
 • OPOWIADANIA HŁASKI: Co to jest zgromadzonych w dalszym ciągu w tomie Pierwszy krok w chmurach. Dostrzeżono w
 • WIERSZ DO LEGIÓW POLSKICH: Co to jest Legionów Dąbrowskiego. Poeta, mający za sobą legionowe doświadczenia, złożył
 • DOM DZIENNY, DOM NOCNY OLGI TOKARCZUK: Co to jest odznacza się na tle innych książek autorki. Nie był to bynajmniej utwór
 • TEATR: Co to jest w roku 1947 zdaje się nabierać pewnej stabilizacji. Wydarzeniem nie tylko
 • WIELKA PODRÓŻ BALIŃSKIEGO: Co to jest dla tego nurtu wojennej liryki, który z pełną świadomością odwoływał się do
 • PROCESY W POLSZCZY¬NIE: Co to jest moment doby nowopolskiej. 1918 r. stworzył zupełnie nowe warunki rozwoju j