Co to znaczy ranking przykładów dokumentów definicja.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. Zastosowanie gotowych wzorów i skanów plików.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. w formacie PDF i DOC:

Poz. Nazwa dokumentu Pobrania
1. Umowa kupna - sprzedaży przykład 336 tys.
2. Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży przykład 193 tys.
3. Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy przykład 175 tys.
4. NOTA OBCIĄŻENIOWA przykład 144 tys.
5. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości przykład 120 tys.
6. Umowa sprzedaży samochodu przykład 97 tys.
7. Arkusz spisu z natury środków trwałych przykład 82 tys.
8. Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko przykład 70 tys.
9. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przykład 49 tys.
10. Umowa o roboty budowlane przykład 46 tys.
11. Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie przykład 45 tys.
12. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży przykład 41 tys.
13. Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej przykład 35 tys.
14. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego przykład 33 tys.
15. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę przykład 32 tys.
16. Świadectwo pracy przykład 28 tys.
17. Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży przykład 26 tys.
18. Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru przykład 26 tys.
19. Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków przykład 25 tys.
20. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży przykład 25 tys.
21. Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę przykład 25 tys.
22. Cesja przykład 25 tys.
23. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji przykład 25 tys.
24. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego przykład 24 tys.
25. Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie przykład 24 tys.
26. Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej przykład 23 tys.
27. Umowa spółki cywilnej przykład 22 tys.
28. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego przykład 22 tys.
29. Umowa spedycji przykład 21 tys.
30. Informacja o otwarciu nowego sklepu przykład 21 tys.
31. KRS-WB przykład 21 tys.
32. Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy przykład 20 tys.
33. Umowa sprzedazy (inny plik) przykład 20 tys.
34. WD pismo zawierające wnioski dowodowe przykład 19 tys.
35. Zawiadomienie o awansie, gratulacje przykład 18 tys.
36. Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego przykład 17 tys.
37. Umowa sprzedaży przykład 17 tys.
38. Karta środka trwałego przykład 17 tys.
39. Deklaracja gwarancyjna przykład 16 tys.
40. Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia przykład 16 tys.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. Zastosowanie gotowych wzorów i skanów plików w sądzie.