Co to znaczy ranking przykładów dokumentów definicja.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. Zastosowanie gotowych wzorów i skanów plików.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. w formacie PDF i DOC:

Poz. Nazwa dokumentu Pobrania
1. Umowa kupna - sprzedaży przykład 335 tys.
2. Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy przykład 162 tys.
3. Umowa sprzedaży samochodu przykład 97 tys.
4. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości przykład 92 tys.
5. NOTA OBCIĄŻENIOWA przykład 89 tys.
6. Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko przykład 67 tys.
7. Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży przykład 55 tys.
8. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przykład 48 tys.
9. Umowa o roboty budowlane przykład 42 tys.
10. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży przykład 40 tys.
11. Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie przykład 38 tys.
12. Arkusz spisu z natury środków trwałych przykład 30 tys.
13. Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej przykład 27 tys.
14. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę przykład 27 tys.
15. Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży przykład 26 tys.
16. Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków przykład 25 tys.
17. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji przykład 25 tys.
18. Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie przykład 24 tys.
19. Cesja przykład 23 tys.
20. Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru przykład 23 tys.
21. Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej przykład 23 tys.
22. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego przykład 22 tys.
23. Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę przykład 21 tys.
24. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego przykład 21 tys.
25. Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy przykład 20 tys.
26. Umowa sprzedazy (inny plik) przykład 20 tys.
27. WD pismo zawierające wnioski dowodowe przykład 19 tys.
28. Informacja o otwarciu nowego sklepu przykład 18 tys.
29. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży przykład 18 tys.
30. Umowa sprzedaży przykład 17 tys.
31. Deklaracja gwarancyjna przykład 16 tys.
32. Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego przykład 15 tys.
33. Zaproszenie na prezentację nowych wyrobów przykład 15 tys.
34. Zwrot towaru z różnych powodów przykład 15 tys.
35. Curriculum vitae przykład 14 tys.
36. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego przykład 14 tys.
37. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości przykład 13 tys.
38. Kontrakt importowy przykład 12 tys.
39. Zawiadomienie o awansie, gratulacje przykład 11 tys.
40. Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przykład 11 tys.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. Zastosowanie gotowych wzorów i skanów plików w sądzie.