Co to znaczy ranking przykładów dokumentów definicja.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. Zastosowanie gotowych wzorów i skanów plików.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. w formacie PDF i DOC:

Poz. Nazwa dokumentu Pobrania
1. Umowa kupna - sprzedaży przykład 338 tys.
2. Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży przykład 221 tys.
3. Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy przykład 179 tys.
4. NOTA OBCIĄŻENIOWA przykład 153 tys.
5. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości przykład 120 tys.
6. Umowa sprzedaży samochodu przykład 99 tys.
7. Arkusz spisu z natury środków trwałych przykład 82 tys.
8. Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko przykład 70 tys.
9. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę przykład 59 tys.
10. Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie przykład 52 tys.
11. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przykład 49 tys.
12. Umowa o roboty budowlane przykład 46 tys.
13. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego przykład 44 tys.
14. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży przykład 41 tys.
15. Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych przykład 37 tys.
16. Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej przykład 35 tys.
17. Karta środka trwałego przykład 30 tys.
18. Umowa spółki cywilnej przykład 29 tys.
19. Świadectwo pracy przykład 28 tys.
20. Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży przykład 26 tys.
21. Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru przykład 26 tys.
22. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przykład 26 tys.
23. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji przykład 25 tys.
24. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży przykład 25 tys.
25. Cesja przykład 25 tys.
26. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego przykład 25 tys.
27. Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę przykład 25 tys.
28. Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków przykład 25 tys.
29. Zawiadomienie o awansie, gratulacje przykład 24 tys.
30. Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie przykład 24 tys.
31. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego przykład 24 tys.
32. Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej przykład 23 tys.
33. Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy przykład 22 tys.
34. KRS-WB przykład 21 tys.
35. Umowa spedycji przykład 21 tys.
36. Informacja o otwarciu nowego sklepu przykład 21 tys.
37. Umowa sprzedazy (inny plik) przykład 20 tys.
38. WD pismo zawierające wnioski dowodowe przykład 19 tys.
39. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości przykład 18 tys.
40. Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia przykład 18 tys.

Wypełnione przykłady dokumentów do sądu i notariusza. Zastosowanie gotowych wzorów i skanów plików w sądzie.