Co to znaczy dwudziestolecie międzywojenne definicja.

Streszczenie Dwudziestolecie Międzywojenne : Grupy Poetyckie słownik. Co znaczy dlatego jej.

Czy przydatne?

Definicja Dwudziestolecie Międzywojenne : Grupy Poetyckie słownik

Co znaczy Dwudziestolecie międzywojenne : Grupy poetyckie: Awangarda Krakowska – sztuka musi podążać za cywilizacją,dlatego jej tematami powinny być miasta, masy i maszyny (program 3 x M). Artyści dążyli do maksymalnego skondensowania treści, głównym środkiem językowym stała się metafora,propagowali hasło: „najmniej słów”.Reprezentanci: Jan Brzękowski, Jalu Kurek, Tadeusz Peiper, Julian Przyboś. Druga Awangarda – początkowo w Lublinie, potem w Warszawie, posługuje się zapożyczoną od Awangardy Krakowskiej stylistyką skrótu, lecz dopuszcza pisanie o szablonowych motywach, na przykład pejzażach, lecz opisywanych jako pragnienie senne. Krytykuje Skamandra.Reprezentanci: Józef Czechowicz, Stanisław Piętak. Futuryści – charakterystyczne są tu eksperymenty formalne: równoległy zapis wersów, odrzucenie ortografii, składni i logiki. Futurystów cechuje wiara w przyszłość, uwolnienie od przeszłości, a szczególnie od mitów narodowych.Reprezentanci krakowscy (ekipa Katarynka): Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec.Reprezentanci warszawscy: Aleksander Wat, Anatol Stern. Kwadryga – ekipa poetycka skupiona wokół pisma „Kwadryga” w latach 1927-31. Postulowali prostotę formalną w literaturze. Tematem sztuki powinna być krytyka rzeczywistości i niesprawiedliwości socjalnej.Reprezentanci: Stanisław Ryszard Dobrowolski, Stanisław Ciesielczuk, Władysław Sebyła, Włodzimierz Słobodnik, Stefan Flukowski, Lucjan Szenwald, Konstanty Ildefons Gałczyński. Skamander – nie mieli swojego programu – program miała zastąpić młodość, przyjaźń i siła twórcza. Odrzucili ogromne tematy narodowe, w ich twórczości dominują motywy wiosny, miłości i radości z życia.Reprezentanci: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński. Żagary – nazwa pochodzi od tytułu pisma, lecz znaczy także regionalnie chrust na ognisko. Ekipa wileńska posługująca się symboliczno-wizyjnym przedstawianiem świata w literaturze, co wynika z przekonania o kryzysie i szybkim końcu ówczesnego świata.Reprezentanci: Teodor Bujnicki, Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Jerzy Zagórski

Streszczenie międzywojenne znaczenie.