Co to znaczy tłumaczenia najważniejsze definicja.

Streszczenie Biblia : Najważniejsze Tłumaczenia słownik. Co znaczy III w. przed Chrystusem i zwane.

Czy przydatne?

Definicja Biblia : Najważniejsze Tłumaczenia słownik

Co znaczy Biblia : Najważniejsze tłumaczenia: Najstarsze wyjaśnienie z hebrajskiego na grecki pochodzi z III w. przed Chrystusem i zwane jest Septuagintą. Był on bazą do przekładów na łacinę – główny był przekład św. Hieronima z IV w. zwany Wulgatą. Sobór trydencki z XVI w. uznał go tekst autentyczny i kanoniczny. Od czasów Marcina Lutra zaczęły pojawiać się przekłady na języki narodowe. Główne przekłady na j. polski to:a) katolickie: Biblia królowej Zofii (XV w.), Biblia Leopolity (1561) i Biblia Wujka (1599),b) innowiercze: Biblia brzeska (1563, przekład kalwiński), Biblia nieświeska (1572, przekład ariańsko-socyniański) i Biblia gdańska (1632, przekład luterański). Aktualnie posługujemy się siódmym przekładem z języków oryginalnych– pochodzącą z 1965 r. tak zwany Biblią Tysiąclecia

Streszczenie Najważniejsze znaczenie.

  • Dodano:
  • Autor: