Co to znaczy opowy poemat definicja.

Definicja POEMAT OPISOWY oznacza klasycystycznego nurtu literatury oświeceniowej. Mianem.

Czy przydatne?

Definicja POEMAT OPISOWY

Co znaczy POEMAT OPISOWY: Był popularnym i wysoko cenionym poprzez teoretyków epickim gatunkiem klasycystycznego nurtu literatury oświeceniowej. Mianem nowożytnego poematu opisowego określano niefabularne, wierszowane utwory większych rozmiarów, gdzie wybrane przedmioty świata przedstawiano odpowiednio z wymaganiami intelektualnego oglądu rzeczywistości, wypływającego z założeń klasycyzmu. Zadaniem artysty było wyczerpujące i przejrzyste przedstawienie wybranego zjawiska (pochodzącego ze sfery natury albo różnych dziedzin działalności człowieka) w taki sposób, by zarysowany obraz reprezentował tendencje ogólne. Dzieło łączące aspekt filozoficzny i dydaktyczny powinno odsłaniać porządek rzeczywistości, której poszczególne przedmioty współtworzą ład i harmonię, a przy tym łączą w sobie cechy estetyczne, etyczne i moralne, tzn. piękno, dobro i użyteczność. Zadaniem artystów było jednak nie tyle skopiowanie rzeczywistości sposobem dokładnego, rozbudowanego opisu, ile raczej ukazywanie człowieka jako niezbywalnej cząstki zhierarchizowanego świata. Do rangi ideału podniesiono socjalną użyteczność, kształtowanie międzyludzkich więzi w duchu humanitaryzmu, moralnej czystości i godności, a również dążenie do wspólnego szczęścia. Uwzględniano także znamienne dla epoki poznawcze ambicje i zamiłowania przejawiające się w dążeniu do uszczegółowienia, poszerzenia i uporządkowania i usystematyzowania wiedzy o świecie i zachodzących w nim procesach i zjawiskach. Ponadto nawiązywano do osiągnięć edukacji i ówczesnej myśli filozoficznej.
Polskie poematy opisowe powstałe w momencie oświecenia reprezentują kilka odmian tego gatunku. Pierwszym było Opisanie czterech części roku E. Drużbackiej. Pisarka czasów saskich (analogicznie jak nieco przedtem J. Thomson w Porach roku) w jednym dziele połączyła opis rocznego, naturalnego cyklu życia przyrody. Znaczną recepcję miał w polskiej literaturze utwór J. Delille´a L´Homme des champs, wywodzący się z tradycji poematów rolniczych. Adaptację owego dzieła eksponującego uroki i pożytki ziemiańskiej kondycji stworzył L. Kropiński, nadając jej tytuł Ziemianin, a więc Ziemiaństwo francuskie. Poemat Delille´a inspirująco oddziałał także na Rolnictwo D. Bończy. Tomaszewskiego i na Ziemiaństwo polskie K. Koźmiana, uznawane za najwybitniejszy, doskonale skomponowany, rodzimy rolniczy poemat opisowy, sławiący etos Polaka rolnika. W apoteozie życia na wsi i gospodarowania wyeksponowane zostały w pierwszej kolejności aspekty utylitarne i patriotyczne.
Europejską sławą cieszyły się także Ogrody, nowatorskie w dziedzinie rozwiązań artystycznych dzieło Delille´a - na j. polski przełożył je F. Karpiński. Nową propozycją francuskiego poety była silna tendencja do antropomorfizacji przyrody, raczej w opisie uroków ogrodu czy także szerzej parku w stylu angielskim. Wspólnie z tym dziełem wykształcił się w poezji europejskiej typ poematu ogrodowego. Na osobną uwagę zasługują poematy S. Trembeckiego: Powązki /i/i/i/i/ii Polanka, a w pierwszej kolejności mistrzowska Sofijówka. J.U. Niemcewicz pierwiastkami historycznymi i motywami patriotycznymi nasycił Puławy, poemat przeznaczony posiadłości Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich i angielskiemu parkowi pejzażowemu, otaczającemu pałac. Dzieje poematu opisowego w naszej poezji zamyka Ziemiaństwo polskie Koźmiana, wydane w 1839 r.
(Bożena Mazurkowa)
Zobacz także: DRUŻBACKA ELŻBIETA, KLASYCYZM, SOFIJÓWKA, ZIEMIAŃSTWO POLSKIE

Czym jest POEMAT OPISOWY znaczenie w Motywy literatura P .