Co to znaczy edward gierek życiorys definicja.

Kim był i co zrobił EDWARD GIEREK biografia. Czym zasłużył Ukończył tam czteroklasową szkołę.

Czy przydatne?

Postać EDWARD GIEREK biografia

Kim był EDWARD GIEREK, co zrobił: 6 stycznia 1 9 1 3 - 2 9 lipca 2 0 0 1 Urodził się w rodzinie górniczej w Porąbce, koło Sosnowca. Ukończył tam czteroklasową szkołę powszechną. W 1923 r. wspólnie z rodziną wyemigrował do Francji. W Messeix ukończył francuską szkołę fundamentalną. Od 1926 r. pracował w górnictwie, początkowo pod ziemią jako ładowacz wózków w kopalni węgla kamiennego. Potem, w konsekwencji dolegliwości ojczyma, w kopalni w La Forrest (departament Pas de Calais). W latach 1931-1934 był członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej. Udzielał się także w związkach zawodowych, miejscowym klubie sportowym i Towarzystwie Kulturalno--Oświatowym. Za udział w strajku górniczym został w 1934 r. deportowany do Polski. Odbył tu służbę wojskową. W 1937 r. wyemigrował do Belgii. Rozpoczął pracować w kopalni węgla kamiennego w Limburgu. Wstąpił do Komunistycznej Partii Belgii. W okresie okupacji niemieckiej wspierał belgijski ruch oporu przez dostarczanie ukradzionych z kopalni materiałów wybuchowych. W latach 1946-1948 był przewodniczącym Porady Narodowej Polaków w Belgii i Związku Patriotów Polskich. W 1946 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej (PPR). W 1948 r. wspólnie z rodziną wrócił do państwie. Początkowo pracował jako instruktor w Wydziale Organizacyjnym KC PPR, a w dalszym ciągu w Komitecie Wojewódzkim PPR w Katowicach. Jako delegat uczestniczył w Kongresie Zjednoczeniowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1954-1980 był członkiem KC PZPR. Do 1954 r. pełnił funkcję sekretarza organizacyjnego w KW PZPR w Katowicach. Zażegnał strajk w kopalniach węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim (1951). W 1954 r. Bolesław Bierut mianował go kierownikiem Wydziału Ekonomicznego KC PZPR. W marcu 1956 r. na VI Plenum KC PZPR został wybrany sekretarzem KC PZPR. Kierował szczególną komisją partyjną, badającą wydarzenia poznańskie. Odpowiednio z ówczesną linią propagandową ocenił stworzenie czerwcowe w Poznaniu jako wrogą, antyludową dywersję i prowokację polityczną. W nagrodę został członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Stracił to miejsce po dojściu Władysława Gomułki do władzy. W 1957 r. został oddelegowany na I sekretarza KW PZPR w Katowicach. W latach 1959-1980 był członkiem Biura Politycznego KC PZPR. W czasie wydarzeń marcowych 1968 r. stanął po stronie Gomułki, lecz jego pozycja w partii wyraźnie wzrosła. Słynne stało się jego stwierdzenie o śląskiej wodzie, która pogruchocze kości wrogom Polski Ludowej. Wskutek wydarzeń grudniowych 1970 r. został I sekretarzem KC PZPR. Razem z premierem Piotrem Jaroszewiczem tworzyli nowy tandem władzy. Był także w latach 1976-1980 członkiem Porady Państwa, a w latach 1952-1980 posłem na Sejm PRL. Po strajkach sierpniowych 1980 r. został we wrześniu 1980 r. usunięty z funkcji I sekretarza, w grudniu z KC PZPR, a w 1981 r., wskutek pracy tak zwany Komisji Grabskie-go, z PZPR. W okresie stanu wojennego był internowany. Zmarł w Cieszynie. W momencie rządów Gierka w woj. katowickim powstał jego mit dobrego gospodarza i technokraty. Starał się utworzyć nowocześniejsze i lepsze niż w innych regionach Polski warunki bytowe mieszkańcom. Równocześnie wymagał zwiększonej wydajności pracy. Jak złośliwie określano, zbudował "polską Katangę". Jako I sekretarz KC PZPR realizował w latach 1970-1980 politykę modernizacji gospodarczej Polski (hasło "budowania drugiej Polski") w oparciu o zagraniczne kredyty, przy niezmienionym systemie polityczno-gospodarczym, co doprowadziło do kryzysu w 1976 r. (wydarzenia w Radomiu i Ursusie), utworzenia zorganizowanej opozycji politycznej i fali strajków w 1980 r. Jego propaganda opierała się na hasłach: Pomożecie, Polak potrafi, By Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Nieświadomie przyczynił się do erozji komunizmu w Polsce. (KM)

Kim jest Gierek Edward znaczenie w Słownik biografia E .