Co to znaczy stefan wyszyński życiorys definicja.

Kim był i co zrobił STEFAN WYSZYŃSKI biografia. Czym zasłużył organisty miejscowego kościoła. Z.

Czy przydatne?

Postać STEFAN WYSZYŃSKI biografia

Kim był STEFAN WYSZYŃSKI, co zrobił: 3 sierpnia 1 9 0 1 - 2 8 m a j a 1 9 8 1 Urodził się we wsi Zuzela, nad Bugiem, w rodzinie organisty miejscowego kościoła. Z domu rodzinnego wyniósł kult maryjny. Od 1910 r. uczył się w rosyjskiej szkole podstawowej w Andrzejewie, dokąd przeniosła się jego rodzina. W latach 1912-1915 był uczniem gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie, a w dalszym ciągu, na skutek działań wojennych, gimnazjum w Łomży. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego (Liceum im. Piusa X) we Włocławku (1917). W latach 1920-1924 był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jego słabe zdrowie opóźniło święcenia kapłańskie, które przyjął w 1924 r. z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. Po roku pracy w diecezji włocławskiej został wysłany na studia. Był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1929 r. obronił pracę doktorską Prawa rodzin, Kościoła i państwa do szkoły. W tym czasie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie". W 1930 r. został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Od 1932 r. był także redaktorem naczelnym miesięcznika włocławskiego "Atenenum Kapłańskie". Działał w chrześcijańskich związkach zawodowych, prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy i sodalicję mariańską. W okresie II wojny światowej z racji na przedwojenne publikacje antyhitlerowskie ukrywał się przed Niemcami między innymi w zakładzie dla niewidomych w Laskach. W okresie stworzenia warszawskiego był kapelanem ekipy "Kampinos" Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach. Miał pseud. "Radwan II". Po zakończeniu wojny jako rektor odbudował seminarium duchowne we Włocławku. W 1946 r. dostał z rąk prymasa Augusta Hlonda święcenia biskupie. Był biskupem lubelskim. W swoim herbie biskupim umieścił słowa Soli Deo (Jednemu Bogu). W Lublinie był bardzo dostępny. Regularnie odwiedzał własne parafie, wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po zgonu prymasa Hlonda został arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski (1948). Wobec władz komunistycznych starał się być elastycznym partnerem i strategiem. W 1950 r. podpisał porozumienie regulujące relacje kraj-Kościół. Zmagał się z opozycją wewnętrzną księży-patriotów i działaczami PAX-u. Przez wzgląd na brutalnymi atakami na biskupów i księży katolickich i dekretem Porady Państwa o obsadzaniu stanowisk kościelnych, wydał w 1953 r. słynny protest Kościoła katolickiego Non possumus (Nie możemy). W 1953 r. na konsystorzu został kardynałem. Nie mógł pojechać po odbiór kapelusza kardynalskiego, bo nie dostał paszportu, a we wrześniu 1953 r. został aresztowany. Był więziony w Rywałdzie (1953), Stoczku Warmińskim (1953-1954), Prudniku (1954-1955), Komańczy (1955-1956). W Komańczy napisał Śluby Narodu Polskiego, które były odnowieniem Ślubów Jana Kazimierza. Odczytał je na Jasnej Górze biskup Michał Klepacz. Wrócił do Warszawy po zrealizowaniu poprzez Władysława Gomułkę postulatów zwiększających niezależność Kościoła w Polsce. W latach 1957-1966 przeprowadził Ogromną Nowennę, przygotowując Kościół do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Zakończył ją Aktem Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej. W 1965 r. zwrócił się wspólnie z Episkopatem Polski do biskupów niemieckich z apelem o pojednanie narodów polskiego i niemieckiego (List biskupów polskich do biskupów niemieckich). W latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach Solidarności z władzami PRL. Wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. Zmarł w Warszawie. Za własne zasługi w obronie godności, tożsamości i duchowej wolności narodu polskiego w czasach rządów komunistycznych został nazwany Prymasem Tysiąclecia. Odegrał także sporą rolę w światowym Kościele katolickim, uczestnicząc w 4 konklawe i obradach II Soboru Watykańskiego. (KM)

Kim jest Wyszyński Stefan znaczenie w Słownik biografia S .