Co to znaczy dmitrij iwanowicz mendelejew definicja.

Kim był i co zrobił DMITRIJ IWANOWICZ MENDELEJEW biografia. Czym zasłużył najmłodszym z sześciorga.

Czy przydatne?

Postać DMITRIJ IWANOWICZ MENDELEJEW biografia

Kim był DMITRIJ IWANOWICZ MENDELEJEW, co zrobił: 27 stycznia (8 lutego) 1834 - 20 stycznia (2 lutego) 1907 Urodził się w Tobolsku na Syberii. Był najmłodszym z sześciorga dzieci nauczyciela filozofii, polityki i sztuk pięknych. Jego rodzina utrzymywała się z niewielkiej emerytury ojca i rodzinnej fabryki szkła. W tobolskim gimnazjum interesował się raczej fizyką i matematyką. W 1855 r. uzyskał tytuł magistra chemii w Kluczowym Instytucie Pedagogicznym w Petersburgu. Początkowo był nauczycielem gimnazjum w Odessie (1855/56). W tym czasie zajmował się izomorfizmem i starał się znaleźć zależność właściwości atomów od ich objętości właściwej. W 1859 r. skonstruował piknometr do precyzyjnych pomiarów gęstości cieczy. W latach 1857-1890 pracował (od 1865 r. jako prof.) w uniwersytecie petersburskim i w Instytucie Technologicznym w Petersburgu (1863-1872). W latach 1859-1861 przebywał w Heidelbergu. Brał także udział w pierwszym Kongresie Chemików w Karlsruhe (1860). Kongres miał spore znaczenie dla rozwoju chemii. Wyjaśniono na nim różnicę pomiędzy atomem i cząsteczką. W 1861 r. wydał pierwszy w Rosji książka chemii organicznej Organiczeskaja chimija. W trakcie pracy nad podręcznikiem chemii nieorganicznej Osnowy chimii (cz. 1 - 1869, cz. 2 - 1871) postanowił odnaleźć porządek między wszystkimi pierwiastkami. Na oddzielnych kartkach wypisał nazwy pierwiastków i ich właściwości i masy atomowe. Przekonał się, że właściwości pierwiastków pozostają w okresowej zależności od ich masy atomowej. Pierwiastki mające podobne właściwości, mają zbliżone masy atomowe. Wszystkie pierwiastki chemiczne (69) umieścił w pionowych kolumnach, wg rosnących mas atomowych, żeby pierwiastki o takich samych wartościowościach i zbliżonych właściwościach chemicznych znalazły się w takich samych rzędach. W ten sposób powstała tabela układu okresowego pierwiastków chemicznych. Równocześnie Mendelejew pozostawił kilka pustych miejsc w tabeli. Wysunął hipotezę, że muszą istnieć pierwiastki jeszcze nieodkryte. Nazwał je eka-glin, eka-bor i eka-krzem. Naprawdę w latach: 1875, 1879, 1886 odkryto kolejno gal, skand i german. Dla nie wszystkich z nich przewidział wartości mas i objętości atomowych. Niektóre jednak jego przewidywania były trafne. Mendelejew przyczynił się również do rozwoju rosyjskiego przemysłu petrochemicznego obok Morza Czarnego. W 1876 r. przebywał w Stanach Zjednoczonych, celem poznania amerykańskich osiągnięć w tym przemyśle. Badał złoża naftowe w Baku. Sformułował hipotezę, iż węglowodory powstały wskutek reakcji węglików metali ciężkich z wodą. W latach 1865-1887, opierając się na pomiarów gęstości roztworów, rozwinął hydratacyjną teorię roztworów. Nie uznał jednak zaproponowanej w 1887 r. poprzez Spółka akcyjna Arrheniusa teorii dysocjacji elektrolitycznej. W 1890 r., po ujęciu się za studentami w ich sporze z rektorem uniwersytetu, opuścił uczelnię. W latach 1890-1892, wspólnie z I. Czelcowem, brał udział w pracach nad otrzymaniem prochu bezdymnego. Opracowywał także plany badań mórz polarnych i konstrukcji lodołamaczy. Od 1892 r. aż do zgonu był dyrektorem Głównego Urzędu Miar i Wag. W 1868 r. został członkiem założycielem Rosyjskiego Towarzystwa Fizyko-Chemicznego (aktualnie Towarzystwo Chemiczne im. D. Mendelejewa), a w 1876 r. członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk. Był także członkiem wielu zagranicznych akademii nauk, między innymi Polskiej Akademii Zdolności. Pod koniec życia, podobnie jak tata, stracił wzrok na skutek bielma. Zmarł w Petersburgu. Dzięki odkryciom Mendelejewa rozwiązano zachowanie się pierwiastków występujących w przyrodzie - metali, niemetali i gazów. Pomimo że przedstawiono w tym czasie sporo innych schematów klasyfikacji pierwiastków, okresowy układ Mendelejewa uznano za idealny. Swego odkrycia dokonał nie tylko dzięki doskonałej znajomości chemii, lecz również rozwiniętej intuicji. (KM)

Kim jest Mendelejew Iwanowicz Dmitrij znaczenie w Słownik biografia D .