Co to znaczy dwudziestolecie międzywojenne definicja.

Streszczenie Dwudziestolecie Międzywojenne : Zapamiętaj Te Pojęcia słownik. Co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja Dwudziestolecie Międzywojenne : Zapamiętaj Te Pojęcia słownik

Co znaczy Dwudziestolecie Międzywojenne : Zapamiętaj te pojęcia: • Behawioryzm – szkoła psychologiczna, która odrzucała introspekcjonizm i zajmowała się jedynie zachowaniami człowieka. Jej wpływ na literaturę to odrzucenie introspekcji w charakterystyce bohatera oraz wydarzeń i proza dialogu (np. u Hemingwaya). • Kubizm – kierunek artystyczny, który kształty sprowadza do figur geometrycznych. Celem artysty jest tworzenie od nowa, możliwość innego, nieschematycznego spojrzenia. Pierwszym twórcą kubistycznym był Pablo Picasso. • Psychoanaliza – zdaniem Zygmunta Freuda, twórcy psychoanalizy,osobowość człowieka składa się z trzech warstw:id, ego i superego. I tylko ego jest warstwą, której jesteśmy świadomi. Aby dotrzeć głębiej, trzeba analizować sny, pomyłki słowne, cofać się w hipnozie do czasów dzieciństwa. • Surrealizm – pokazuje w dziele sztuki obrazy z podświadomości twórcy – jego snu albo wizji. Głównym reprezentantem jest Salvador Dali.

Streszczenie Międzywojenne znaczenie.