Co to znaczy winkelriedyzm definicja.

Definicja WINKELRIEDYZM oznacza Słowackiego. Jego historia zostaje streszczona w scenie spiskowej.

Czy przydatne?

Definicja WINKELRIEDYZM

Co znaczy WINKELRIEDYZM: Postać Arnolda Winkelrieda jest podwójnie przywoływana w Kordianie Juliusza Słowackiego. Jego historia zostaje streszczona w scenie spiskowej, rozgrywającej się w podziemiach kościoła świętego Jana (spiskowcy posługują się hasłem "Winkelried"):
PIERWSZY Z LUDU
Co to oznacza Winkelried...
DRUGI Z LUDU
Jakieś wyraz czarów.
PODCHORˇŻY
Był to niegdyś lider u wolnych Szwajcarów,
Śród walki, w dłonie obie zgarnął wrogów dzidy,
I wbił we swoje serce i drogę rozgrodził.
PIERWSZY Z LUDU
To aby się dziś ów rycerz dobrze z nami zgodził!
Opisywanego tu czynu dokonał Winkelried w okresie walk przeciwko Austrii o wolność Szwajcarii, w bitwie pod Stempach (1386). W ten sposób umożliwił rodakom zwycięstwo. Kordian, bohater tytułowy dramatu Słowackiego, z postaci i czynu Winkelrieda tworzy program walki o wyzwolenie narodu, określany poprzez badaczy mianem "winkelriedyzmu".
Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył,
Ludy! Winkelried ożył!
Polska Winkelriedem narodów!
Poświęci się, aczkolwiek padnie jak dawniej! jak nieraz!
Hasło "Polska Winkelriedem narodów" zostało utworzone na wzór mesjanistycznego: "Polska Chrystusem narodów". Głosi ono mesjanistyczne zasady poświęcenia i ofiary: jednostki dla narodu i narodu dla ludzkości. Jest różna jednak od hasła mickiewiczowskiego własną treścią republikańską (co pozwala na polityczną aktualizację) i nawoływaniem do czynu, walki (czego symbolem jest Winkelried), a nie do biernego cierpienia na wzór Chrystusa (tak zrozumiał Słowacki program mesjanizmu zawarty w III części Dziadów A. Mickiewicza, czy raczej takie niebezpieczeństwo dostrzegł w tym programie).
Istotne to jest, Iż winkelriedyzm, będący raczej hybrydą mickiewiczowskiego mesjanizmu niż polemiką z nim, nie prowadzi w dramacie do zwycięstwa i zmartwychwstania, ani nie daje na nie nadziei. Wprowadzenie tego hasła nie miało więc służyć propagowaniu poglądów mesjanistycznych, ale krytyce "literaturze wodzowskiej" i samego mesjanizmu.
(Maciej Szargot)
Zobacz także: KORDIAN, MESJANIZM, Literatura SŁOWACKIEGO, WIESZCZ - Pisarz ROMANTYCZNY

Czym jest WINKELRIEDYZM znaczenie w Motywy literatura W .