Co to znaczy kwadryga definicja.

Definicja KWADRYGA oznacza 30. (czasopismo Kwadryga 1927-1931). Ekipa ukształtowała się w.

Czy przydatne?

Definicja KWADRYGA

Co znaczy KWADRYGA: Kwadryga to ugrupowanie poetyckie działające w Warszawie na przełomie lat 20. i 30. (czasopismo "Kwadryga" 1927-1931). Ekipa ukształtowała się w towarzyskim kręgu gimnazjalno - uniwersyteckim i złączona była raczej więzami pokoleniowymi, środowiskowymi i wspólnotą ideową polegającą na lewicowo ukierunkowanym radykalizmie. Postulat "sztuki uspołecznionej", zaangażowanej, przyjęcie patronatu Norwida (to zresztą charakterystyczne dla wielu młodych pisarzy lat 30.) i Brzozowskiego, krytyczny relacja do (zobacz) Skamandra, a szczególnie wobec praktyki artystycznej Tuwima, aprobata dla programu (zobacz) Awangardy Krakowskiej (szczególnie dla jego akcentów socjalnych - w późniejszym okresie wskutek ataków awangardzistów relacja ten ulegnie zmianie) to w najwyższym stopniu charakterystyczne akcenty publicystyki ekipy. Kwadryganci nie wypracowali jakiegoś charakterystycznego modelu literaturze, stylistykę ich wierszy cechuje eklektyzm, można z kolei wydzielić dominujący krąg tematów: nierówności socjalne, moralizatorstwo, antyurbanizm, pacyfizm, kult pracy, rewolucyjny radykalizm.
Pismo, jak zresztą i ekipa, było trybuną otwartą - można w jego dziejach wydzielić dwa okresy: lata 1927-1929, kiedy pismem kierowało szereg osób i lata 1929-1931, gdy redaktorem naczelnym był Władysław Sebyła (pismo pod jego redakcją nabrało bardziej jednolitego charakteru). Do ekipy, poza wymienionym, należeli między innymi: S. Ciesielczuk, S.R. Dobrowolski, S. Flukowski (jedyny w ekipie konsekwentny realizator ideałów literaturze awangardowej), W. Słobodnik, L. Szenwald. Z ekipą związany był (raczej towarzysko) K.I. Gałczyński.
(Zdzisław Marcinów)

Czym jest KWADRYGA znaczenie w Motywy literatura K .