Co to znaczy przykłady nowy nzczyć definicja.

NAJLEPSZY Nowy, Niszczyć, Nowoczesny, Nonszalancja, Normalizować, Numer, Nonsens, Notoryczny.

Wszystkie słowa i wyrazy na N

 • Znaczenie Nominalny Co znaczy formalny, tytularny co to jest.
 • Znaczenie Nurt Co znaczy 1. prąd, bieg (rzeki), 2. kierunek, trend definicja.
 • Znaczenie Normalizacja Co znaczy 1. standaryzacja, ujednolicenie, 2. uporządkowanie, uregulowanie, unormowanie co znaczy.
 • Znaczenie Niwelować Co znaczy 1. wyrównywać, zrównywać, znosić (o powierzchni), 2. neutralizować, wyrównywać słownik.
 • Znaczenie Nominować Co znaczy 1. mianować , wyznaczać, 2. typować, zgłaszać znaczenie.
 • Znaczenie Nora Co znaczy kryjówka, jama czym jest.
 • Znaczenie Nurtować Co znaczy zastanawiać, gnębić, dręczyć co oznacza.
 • Znaczenie Nudny Co znaczy nieinteresujący, nieciekawy, monotonny, jednostajny krzyżówka.
 • Znaczenie Nużyć Co znaczy męczyć, nudzić, wyczerpywać najlepszy.
 • Znaczenie Nuworysz Co znaczy nowobogacki, dorobkiewicz przykłady.
 • Znaczenie Notatka Co znaczy 1. zapisek, uwaga, 2. notka, informacja, wzmianka encyklopedia.
 • Znaczenie Notować Co znaczy zapisywać, rejestrować jak działa.
 • Znaczenie Niweczyć Co znaczy udaremniać, unicestwiać, niszczyć czy, jest.
 • Znaczenie Nudzić Co znaczy marudzić, kaprysić, naprzykrzać się pojęcie.
 • Znaczenie Niuans Co znaczy szczegół, drobiazg, subtelność wyjaśnienie.
 • Znaczenie Nowina Co znaczy wiadomość, wieść opis.
 • Znaczenie Notoryczny Co znaczy powtarzający się informacje.
 • Znaczenie Nonsens Co znaczy brednia, głupstwo, niedorzeczność, absurd, bezsens co to jest.
 • Znaczenie Numer Co znaczy 1. cyfra, liczba, 2. egzemplarz (o czasopiśmie), 3. sztuczka, postępek, 4 definicja.
 • Znaczenie Normalizować Co znaczy 1. ujednolicać, standaryzować, 2. porządkować, regulować, normować co znaczy.
 • Znaczenie Nonszalancja Co znaczy lekceważenie, niedbałość, arogancja słownik.
 • Znaczenie Nowoczesny Co znaczy 1. teraźniejszy, współczesny, 2. postępowy znaczenie.
 • Znaczenie Niszczyć Co znaczy 1. rujnować, burzyć, psuć, 2. uszkadzać, zużywać, dezelować, 3. usuwać czym jest.
 • Znaczenie Nowy Co znaczy 1. świeży, niedawny, 2. nieużywany, 3. kolejny, następny co oznacza.

Wyraz i słowo w słowniku PWN - znaczenie

Lista synonimów, spis wyrazów bliskoznacznych, wyrazy. Podobne wyrazy o takim samym znaczeniu. Słownik synonimów.

Definicja NAJLEPSZY Nowy, Niszczyć, Nowoczesny, Nonszalancja, Normalizować, Numer, Nonsens, Notoryczny, Nowina, Niuans, Nudzić, Niweczyć, Notować, Notatka, Nuworysz, Nużyć, Nudny informacje.

Co to jest Przykłady Nowy, Niszczyć, Nowoczesny, Nonszalancja, Normalizować znaczenie.