Co to znaczy stefan żeromski życiorys definicja.

Kim był i co zrobił STEFAN ŻEROMSKI biografia. Czym zasłużył literackiej Nagrody Nobla, Urodził się.

Czy przydatne?

Postać STEFAN ŻEROMSKI biografia

Kim był STEFAN ŻEROMSKI, co zrobił: 1 4 października 1 8 6 4 - 2 0 listopada 1 9 2 5Młodopolski poeta, kontrkandydat Reymonta do literackiej Nagrody Nobla, Urodził się w Strawczynie, pod Kielcami. Stefan Żeromski był zauroczony pięknem Puszczy Jodłowej i gołoborzami Gór Świętokrzyskich. Opis tamtych terenów znajdziemy w Echach leśnych, Syzyfowych pracach, Dziejach grzechu, Promieniu czy Urodzie życia. Uczył się w kieleckim gimnazjum. W wieku osiemnastu lat opublikował swe pierwsze wyjaśnienie z języka rosyjskiego. Nie dostał matury, przez wzgląd na czym dalszą naukę mógł podjąć jedynie w Szkole Weterynaryjnej, gdzie nie trzeba było posiadać świadectwa dojrzałości. Na skutek trudnej sytuacji materialnej podejmował prace zarobkowe jako guwerner w majątkach ziemskich. Pierwsza żona wprowadziła go w środowisko literackie. To pomiędzy innymi dzięki niej objął pracę w Bibliotece Zamoyskich w Warszawie. Podobnie jak przewarzająca część pisarzy tamtego okresu Żeromski wiele podróżował, między innymi do Włoch, Paryża i Szwajcarii - do Zurychu i Rappersvill, gdzie pracował jako bibliotekarz w Narodowym Muzeum Polskim. Moment I wojny światowej spędził w Zakopanem, gdzie spotkał Jana Kasprowicza i działał z nim w organizacjach niepodległościowych. W okresie wojny polsko-rosyjskiej w latach dwudziestych XX wieku pełnił rolę korespondenta wojennego. Po wojnie był inicjatorem i założycielem Towarzystwa Przyjaciół Pomorza, Straży Piśmiennictwa Polskiego, czynnie działał w trakcie zakładania Akademii Literatury i polskiego oddziału Pen-Clubu. Był również jednym z artystów i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Żeromski, po rozwodzie, zawarł powtórny związek małżeński, z którego pochodzi córka pisarza - Monika Żeromska, malarka. W 1924 r. dostał nagrodę im. Elizy Orzeszkowej za utwór Wiatr od morza. W tym samym roku ukazało się również Przedwiośnie. Stefan Żeromski zmarł w 1925 r.; został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Żeromski napisał sporo opowiadań (na przykład Siłaczka, Rozdziobią nas kruki, wrony), gdzie wyraził niepokoje społeczno-moralne swojego pokolenia. Ukazał krzywdę socjalną, a również rozterki bohaterów, którzy w imię wyższych idei, walki ze złem, rezygnują z własnego szczęścia. Dziedzina ta dominowała także w powieściach Żeromskiego (Ludzie bezdomni). Jego pisarstwo (na przykład Popioły) bardzo regularnie porównywano z dziełami Henryka Sienkiewicza z racji na podejmowanie poprzez obu autorów problematyki historycznej. Chociaż obrazy kreowane poprzez Żeromskiego, korzystającego chętnie z technik naturalistycznych, były bardzo pesymistyczne i ukazywały przeszłość Polski w sposób głęboko krytyczny. Wpływy naturalistyczne widać w Dziejach grzechu - opowieści będącej przerażającym studium triumfu zła tkwiącego w naturze człowieka. Jedną z w najwyższym stopniu znanych powieści Żeromskiego jest Przedwiośnie. Przedstawiając obraz odrodzonej Rzeczpospolitej - wewnętrznie rozbitej i po-dzielonej, rządzonej poprzez nieporadnych, nieodpowiedzialnych polityków, pełnej biedy, bezrobocia, strajków i wszechobecnej anarchii - pokazuje rozczarowanie sytuacją w państwie i zawiedzione na-dzieje społeczeństwa. To bodaj główna podręcznik o powinnościach człowieka wobec współobywateli. Specyficzny jest język utworów pisarza, gdzie zauważyć można nie tylko wpływy romantyczne, lecz również - w pierwszej kolejności - modernistyczne. Wyraża się to w nagromadzeniu przymiotników, tworzeniu neologizmów, korzystaniu z archaizmów i kreowaniu impresjonistycznych, szczegółowych opisów. (MF)

Kim jest Żeromski Stefan znaczenie w Słownik biografia S .