Co to znaczy stefan batory życiorys definicja.

Kim był i co zrobił STEFAN BATORY biografia. Czym zasłużył elekcyjnych. Urodził się w Somlyó.

Czy przydatne?

Postać STEFAN BATORY biografia

Kim był STEFAN BATORY, co zrobił: 2 7 września 1 5 3 3 - 1 2 grudnia 1 5 8 6Jeden z grona nielicznych znakomitych polskich królów elekcyjnych. Urodził się w Somlyó (aktualnie Simleu), w Rumunii. Był synem wojewody siedmiogrodzkiego, Stefana, i Katarzyny Telegdii. Siedmiogród w XVII w., w niebezpieczeństwie poprzez Turcję, zmuszony był do lawirowania między Habsburgami i sułtanem. Batory brał udział w walkach pretendenta do tronu węgierskiego, Jana Zygmunta Zapolyi, i jego matki, Izabeli Jagiellonki, przeciw Habsburgom. Stał także na czele pokojowego poselstwa, mającego doprowadzić do zakończenia wojny domowej na Węgrzech. W czasie rokowań został jednak uwięziony w Wiedniu poprzez cesarza Maksymiliana II. Po odzyskaniu wolności powołano go w 1571 r. na księcia Siedmiogrodu, lecz przy uznaniu zależności lennej zarówno od Turcji, jak i od Habsburgów. To skłoniło go do szukania wsparcia w Polsce. Po ucieczce Henryka Walezego, kiedy rozpoczęło się prawie półtoraroczne bezkrólewie, wysunął własną kandydaturę na tron polski. Poparła go rodzina Zborowskich, biskup Stanisław Karnkowski, a w pierwszej kolejności kanclerz ogromny koronny, Jan Zamoyski. Jednocześnie sejm elekcyjny i senatorowie w grudniu 1575 r. przeforsowali elekcję na króla Polski cesarza Maksymiliana II Habsburga. Prymas Jakub Uchański obwołał go formalnie królem, lecz do ceremonii koronacji w katedrze wawelskiej nigdy nie doszło. Na wieść o wyborze Maksymiliana szlachta, żądając króla Piasta, wybrała na królową córkę Zygmunta I Starego, Annę Jagiellonkę, a zgoda na poślubienie 52-letniej oblubienicy poprzez Stefana Batorego przesądziła sprawę na korzyść księcia Siedmiogrodu. W maju 1576 r. biskup Karnkowski koronował Stefana Batorego na króla Polski. Mimo że panowanie Batorego trwało tylko 10 lat, okazał się on energicznym władcą, potrafiącym okiełznać narastające aspiracje magnaterii i osiągnąć sukcesy w polityce zagranicznej. Dochowywał wierności zaprzysiężonym zasadom tolerancji religijnej. W swoich poczynaniach opierał się na średniej szlachcie i wiernym współpracowniku, kanclerzu Janie Zamoyskim. W okresie swojego panowania podjął dzieło reformy wojskowej. Stworzył zalążek stałej armii pod postacią piechoty wybranieckiej. Za jego panowania powstały Trybunał Koronny i Trybunał Litewski, najwyższe stanowe sądy szlacheckie, na rzecz których władca zrzekł się uprawnień sądowniczych. Ich sędziowie byli corocznie wybierani poprzez sejmiki deputackie. W 1578 r. założył Akademię Wileńską (późniejszy Uniwersytet im. Stefana Batorego), wyższą uczelnię utworzoną z kolegium jezuickiego. W polityce zagranicznej koncentrował się w pierwszej kolejności na utrzymaniu zagrożonego dostępu Rzeczypospolitej do Bałtyku. Z tego powodu doszło do siłowego stłumienia buntu Gdańska. Jednak mimo militarnego zwycięstwa nad wojskami potężnego królewskiego miasta pod Lubieszowem, rozumiał potrzebę zawarcia kompromisowego pokoju, aby skoncentrować się na o sporo większym zagrożeniu, jakie stanowiła Rosja pod panowaniem Iwana IV Groźnego. Dopiero zwycięstwo nad tym przeciwnikiem pozwoliło zrealizować Batoremu jego dalekowzroczne plany polityczne i zapewnić bezpieczeństwo na północno-wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Zmarł w Krakowie, 4 lata po swoim największym sukcesie politycznym. W historii Polski zapisał się w pierwszej kolejności jako zwycięzca nad armiami rosyjskimi cara Iwana IV Groźnego. W latach 1577-1582, w wyniku ekspansji Rosji ku Bałtykowi i zagrożenia Inflant w trzech następnych kampaniach skierowanych w głąb Rosji i skończonych zdobyciem Połocka (1579), zajęciem Ogromnych Łuków (1580) i oblężeniem Pskowa (1581), odsunięto rosyjskie zagrożenie od Rzeczypospolitej. Potwierdzeniem trwałego odepchnięcia Rosji od Bałtyku był rozejm zawarty 15 stycznia 1582 r. w Jamie Zapolskim. Na mocy tego porozumienia Rosjanie zgodzili się opuścić Inflanty i zrzekli się Połocka na rzecz Polski. (JM)

Kim jest Batory Stefan znaczenie w Słownik biografia S .