Co to znaczy stanław życiorys definicja.

Kim był i co zrobił STANISŁAW LEM biografia. Czym zasłużył polskim poetą? Wszystko zależy od.

Czy przydatne?

Postać STANISŁAW LEM biografia

Kim był STANISŁAW LEM, co zrobił: 1 2 września 1 9 2 1 - 2 7 marca 2 0 0 6Czy przewrotne byłoby ustalenie Stanisława Lema największym polskim poetą? Wszystko zależy od przyjętej perspektywy. Książki Lema miały powyżej 2000 wydań i zostały przetłumaczone na 41 języków, osiągając nakład ok. 30 mln egzemplarzy. Aktualnie liczby te mogły się gwałtownie zwiększyć, gdyż amerykańska ekranizacja Solaris spowodowała renesans zainteresowania twórczością Stanisława Lema. On sam nigdy nie był zwolennikiem kręcenia filmów opierając się na swoich powieści. Najpierw lat siedemdziesiątych XX wieku wydał zgodę na nakręcenie Solaris wybitnemu reżyserowi Andriejowi Tarkowskiemu. Video zrealizowano nie do końca wedle zamierzeń artysty, bo władze komunistyczne dość poważnie ingerowały w nie wszystkie sceny. Jednak nawet z tymi zmianami obraz dostał Szczególną Nagrodę Jury na festiwalu w Cannes. Po kilkudziesięciu latach po tę samą książkę sięgnął znany hollywoodzki reżyser Steven Soderbergh. Video nie odniósł jednak oszałamiającego sukcesu. Soderbergh nakręcił gdyż love story w stylu Hollywood i dość mocno odbiegł od sensów prezentowanych poprzez Lema. Solaris jest jedną z najpopularniejszych powieści tego bardzo płodnego pisarza. Należy do tak zwany fantastyki naukowej "serio", podobnie jak Powrót z gwiazd, Niezwyciężony czy Fiasko. W powieściach tych rozważa Lem (zachowując atrakcyjną fabułę) problem kontaktu, stawiając pytanie: czy możliwe jest porozumienie pomiędzy dwiema cywilizacjami wyrosłymi w zgoła odmiennych uwarunkowaniach, w innym czasie, w ogromnej od siebie odległości i w zupełnej od siebie izolacji? Odpowiedź pisarza jest, niestety, nieustannie niekorzystna. Prócz tego typu fantastyki uprawiał, Lem różne typy groteski, satyry, które regularnie są osiągane między innymi poprzez mieszanie konwencji gatunkowych. Do najciekawszych zbiorów należy zaliczyć Cyberiadę wspólnie z Bajkami robotów i Dzienniki gwiazdowe czy Opowieści o pilocie Pirxie. W książkach tych samoistną wartość stanowią ich główni bohaterzy: filozofujący i oceniający ludzkość Ijon Tichy, bajkowi konstruktorzy-wynalazcy: Trurl i Klapaucjusz czy wreszcie pilot Pirx, który przy całej swej nieufności wobec następnych nowych wynalazków cywilizacji naukowo-technicznej zawsze wychodzi cało z różnych opresji dzięki swej intuicji i właściwej, nieco zdystansowanej ocenie świata. Warto tu także wspomnieć o równie ciekawych eksperymentach literackich, jakimi są "streszczenia" albo "recenzje" z nieistniejących książek: Doskonała próżnia, Rozmiar urojona. Trzeci typ twórczej działalności Lema to utwory popularnonaukowe, eseje, traktaty filozoficzne i teoretycznoliterackie: Fantastyka i futurologia, Dialogi, Summa technologiae. Autor miał ciągle do powiedzenia sporo ciekawych rzeczy. Nie przepowiadał przyszłości, lecz rozsądnie, opierając się na posiadanych, obserwowalnych we współczesnej rzeczywistości przesłanek interpretował fakty i wyciągał z nich możliwe wnioski na przyszłość. Był także człowiekiem medialnym - pisał do popularnych gazet i czasopism, występował w radiu i telewizji. Co ciekawe, Lem nie był humanistą z wykształcenia. Nie ukończył ani polonistyki, ani filozofii, ani socjologii. Studiował medycynę, na początku we Lwowie, gdzie się Urodził (zresztą w rodzinie lekarskiej), po wojnie w Krakowie, dokąd przeniosła się cała rodzina w ramach repatriacji (gdy - polski przedtem - Lwów znalazł się w granicach Związku Radzieckiego). W latach osiemdziesiątych mieszkał z rodziną w Wiedniu, gdzie cieszył się wyjątkowym szacunkiem. Zmarł w Krakowie. Dostał kilka doktoratów honorowych w Polsce i za granicą, kilka nagród państwowych i literackich w Polsce i w Austrii. Książki Lema są czytane na całym świecie i wielu ludzi wie o istnieniu takiego państwie, jak Polska, tylko dzięki nim. (JT)

Kim jest Lem Stanisław znaczenie w Słownik biografia S .