Co to znaczy stanław ignacy witkiewicz definicja.

Kim był i co zrobił STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ pseud. Witkacy biografia. Czym zasłużył.

Czy przydatne?

Postać STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ pseud. Witkacy biografia

Kim był STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ pseud. Witkacy, co zrobił: 2 4 lutego 1 8 8 5 - 1 8 września 1 9 3 9Witkacy to znakomita osobowość, artysta wszechstronny - dramatopisarz, prozaik, filozof, teoretyk sztuki, a również rysownik i malarz. Syn wybitnego ojca - Stanisława Witkiewicza, malarza, krytyka, publicysty, artysty i popularyzatora zakopiańskiego stylu architektonicznego - dorastał w specjalnym otoczeniu: w zakopiańskiej przestrzeni, pośród przedstawicieli elity intelektualnej tamtego czasu. Z doświadczeń biograficznych specjalne znaczenie miał dla Witkacego udział w walkach w trakcie I wojny światowej i wydarzenia rewolucji w Rosji. W momencie międzywojennym główne inicjatywy Witkacego powiązane były z działalnością literacką. Artysta, do niedawna uważający siebie w pierwszej kolejności za malarza, napisał do połowy lat trzydziestych ok. trzydziestu sztuk teatralnych (niestety, niektóre się zachowały), kilka książek teoretycznych i cztery powieści. Natomiast felietonistyka i malowanie portretów zapewniały mu środki utrzymania. Odbiór dzieł Witkacego naznaczony jest pewnym paradoksem: współcześnie artysta nazywany bywa - jak sugeruje Jan Błoński - "prawodawcą sztuki", "klasykiem awangardy", w trakcie gdy w swoich czasach narzekał na niezrozumienie i niedocenianie. To jest być może los wizjonerów, artystów, których dzieła zakłócają ład swoich czasów, zmuszają do przewartościowań. Niesłabnące zainteresowanie utworami Witkacego wpłynęło na uznanie go za czołowego przedstawiciela awangardowego nurtu w poezji polskiej. Zarówno dramaty, jak i powieści Witkacego sporo zawdzięczają jego poglądom filozoficznym, teoretycznym i estetycznym. W Nowych formach w malarstwie... i w Teatrze... Witkacy przedstawił kilka najważniejszych kategorii - między innymi Tajemnicę Istnienia i Teorię Czystej Formy. Pod tymi terminami kryje się koncepcja związana z przeżyciem metafizycznym, którego człowiek doświadcza poprzez tworzenie i odbiór dzieł sztuki. Zbliżenie do niepoznawalnej Tajemnicy Istnienia jest szczególnie ważne dla artystów, którzy starają się ją oddać w Czystej Formie dzieł, konstrukcji. Teoria Czystej Formy wiązała się z odrzuceniem zasad realizmu, prawdopodobieństwa, logiki, a kładła nacisk na to, co fantastyczne, zdeformowane, dziwne, niemożliwe, nieprzewidywalne. Takie cechy mają właśnie najwybitniejsze dramaty Witkacego: Szewcy, Nowe Wyzwolenie, W małym dworku, Wariat i zakonnica. W różnorodną tematykę sztuk wpisany jest, jako dominujący pogląd, katastrofizm, który wynikał z przeświadczenia Witkacego o upadku kultury i jednostki. Dramaty zawierają katalog poważnych zagrożeń, przed którymi ostrzegał autor, na przykład brutalność rewolucji, nieuchronność postępu, faszyzm, mechanizacja, ujednolicenie społeczeństw. Światopogląd katastroficzny tworzył jedność z awangardowością dramatów Witkacego, z ich nowatorstwem, odważnym i bezceremonialnym podejściem do tradycji literackiej. Przeczucie nieuchronnej katastrofy towarzyszy również prozie Witkacego, uznawanego za najlepszego przedstawiciela powieści katastroficznej. Zajmujące perypetie bohaterów, intrygujący i unikalny styl Witkacego - ba-lansujący od tonacji serio do groteski i parodii - sugestywnie oddają filozofię autora. Niezwykłe życie Witkacego, je-go poglądy (w szczególności katastrofizm) dopełniło wzrastające przygnębienie twórcy i ostatecznie samobójstwo, które popełnił 18 września 1939 r. na Polesiu. (MP)

Kim jest STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ pseud. Witkacy znaczenie w Słownik biografia S .