Co to znaczy sławomir mrożek życiorys definicja.

Kim był i co zrobił SŁAWOMIR MROŻEK biografia. Czym zasłużył również malarz, prozaik, satyryk.

Czy przydatne?

Postać SŁAWOMIR MROŻEK biografia

Kim był SŁAWOMIR MROŻEK, co zrobił: u r . 2 9 czerwca 1 9 3 0Sławomir Mrożek to jeden z najwybitniejszych żyjących dramatopisarzy, lecz również malarz, prozaik, satyryk, felietonista. Jego twórczość tłumaczona na kilkadziesiąt języków, obecna jest na scenach wielu światowych teatrów. Mrożek, poprzez sporo lat emigrant, od 1996 r. jest mieszkańcem Krakowa - artystą nagradzanym i uznanym. Wydaje się, iż na stałe wpisał się w świadomość odbiorców choćby za sprawą powiedzenia "jak z Mrożka", którego źródłem jest jego satyryczna twórczość i zdolność dostrzegania absurdalnych aspektów rzeczywistości. Opowiadania, którym autor zawdzięcza popularność, łączyły przedmioty parodii i groteski. Mrożek wyrastał w nich na czołowego demaskatora ludzkiej głupoty, ośmieszał konwencjonalne i zarazem nonsensowne zachowania, regularnie będące uciążliwym bagażem pochodzącym z epoki romantyzmu. Mrożek to mistrz obnażania i wyśmiewania tkwiących w światopoglądzie Polaków stereotypów. Z wczesnej twórczości Mrożka wy-wodzi się charakterystyczne dla niego zabarwienie komizmu, które sam poeta w następujący sposób opisał: Należę do pokolenia, którego śmiech zawsze bywa zaprawiony ironią, goryczą czy rozpaczą. Pod satyrycznie przedstawianą rzeczywistością kryje się gdyż coś więcej niż zwyczajny komizm: utwory Mrożka - jak dowodzi Wojciech Ligęza - zmierzają regularnie ku paraboli, poprzez co zyskują wieloznaczność, odsyłają do prawd ogólnych, odkrywają sensy uniwersalne. Parodia są-siaduje wówczas z językową stylizacją korzystającą z wzorów biblijnych, ironiczna prezentacja konkretnej rzeczywistości politycznej, z której Mrożek czerpie, z ujawnianiem prawd o kondycji człowieka. Powracającym motywem opowiadań Mrożka i jednym ze sposobów odczytań jego twórczości jest wątek autobiograficzny, w szczególności emigracyjne doświadczenia pisarza. Doskonałe przykłady zastosowania tego motywu to opowiadania Moniza Clavier i Ci, co mnie niosą. Wizerunek Polaka za granicą przedstawiony w opowiadaniu Moniza Clavier jest jednym z najciekawszych ujęć tego problemu w historii literatury polskiej. Przywołane opowiadania warto zapamiętać również z racji na fakt, iż pokazują bliskie Mrożkowi tradycje literackie, między innymi twórczość Witolda Gombrowicza, Fiodora Dostojewskiego czy Franza Kafki. Niezmiernie istotną część dorobku Mrożka stanowią dramaty, pisane od lat pięćdziesiątych XX wieku. Dramatopisarstwo autora Emigrantów podlegało ewolucji, zmianom. Mrożek - podobnie jak w opowiadaniach - aluzyjnie odsyłał do konkretu politycznego i równocześnie kierował uwagę odbiorcy na drzemiące w tekście znaczenia uniwersalne, odkrywające prawdę o nim samym. Jedną z najwybitniejszych sztuk Mrożka - Tango z 1964 r. - uważane jest powszechnie za celną diagnozę ówczesnej polskiej rzeczywistości i stawia w jednym szeregu z Weselem Stanisława Wyspiańskiego. Za z pozoru zwyczajną walką pokoleń kryje się ostrzeżenie autora przed wieloma zagrożeniami współczesnej cywilizacji. Różnorodne dramaty Mrożka łączy kilka powracających przedmiotów i technik pisarskich. Sytuują się one blisko teatru absurdu; ich tematykę najogólniej można ująć jako dyskusję ze stereotypami i ideologiami; światem dramatów rządzi groteska, kontrast, opozycja, karykatura, satyra, ironia, drwina, paradoks. Lecz oblicze Mrożka to również twarz filozofa, który obnaża tragizm człowieka i poszukuje porządku etycznego. (MP)

Kim jest Mrożek Sławomir znaczenie w Słownik biografia S .