Co to znaczy oliver cromwell życiorys definicja.

Kim był i co zrobił OLIVER CROMWELL biografia. Czym zasłużył Urodził się w Huntingdon). Inicjalnie.

Czy przydatne?

Postać OLIVER CROMWELL biografia

Kim był OLIVER CROMWELL, co zrobił: 2 5 kwietnia 1 5 9 9 - 3 września 1 6 5 8Pochodził z drobnej szlachty z hrabstwa Cambridge ( Urodził się w Huntingdon). Inicjalnie został zwolennikiem radykalnego ugrupowania religijnego - purytan. Dążyło ono do dokończenia reformacji angielskiej poprzez likwidację Kościoła episkopalnego i oczyszczenia doktryny Kościoła anglikańskiego z pozostałości katolicyzmu. Ze względu odwoływania się do wolności i równości wszystkich ludzi purytanie sprzeciwiali się absolutnej władzy monarszej, nawołując do budowy Królestwa Chrystusa, gdzie zniknąłby wszelkiego rodzaju ucisk. W 1628 r. Cromwell został wybrany po raz pierwszy do niższej izby parlamentu angielskiego - Izby Gmin. Jego prawdziwą karierę polityczną zapoczątkowało dopiero wybranie w 1640 r. na początku do tak zwany Krótkiego, a później Długiego Parlamentu, za panowania króla Karola I Stuarta. Kiedy wybuchła wojna domowa, stworzył elitarne oddziały konnicy, tak zwany Żelaznobokich (Ironsides), które rekrutowały się spośród owładniętych fanatycznym zapałem religijnym członków skrajnego odłamu purytan, tak zwany independentów. Byli oni zwolennikami pełnej wolności religijnej, swobody interpretacji Biblii i odrzucali Kościół hierarchiczny, dążąc do pełnej autonomii każdej gminy wyznaniowej (kongregacji). O ich przewadze na polu bitwy decydowała karność, wybitne wyszkolenie i samodzielność. Dzięki powstaniu tej tak zwany Armii Nowego Wzoru, walczącej o realizację własnych poglądów politycznych i religijnych, Cromwell podwójnie pokonał wierną królowi armię tak zwany kawalerów. Na początku zwycięstwo odniósł w bitwie pod Marston Moor koło Yorku w 1644 r., a w rok potem pod Naseby koło Northampton. Początkowo, po ucieczce Karola I na wyspę Wight, zamierzał oszczędzić króla. Jednak zawarcie poprzez niego sojuszu ze Szkotami zmieniło sytuację. Po stoczonej w 1648 r. zwycięskiej bitwie pod Preston Cromwell usunął z parlamentu umiarkowanych purytan (prezbiterian). Utworzony w ten sposób tak zwany Kadłubowy Parlament skłonił do powstania sądu specjalnego, którego wyrokiem skazano na zgon poprzez ścięcie w 1649 r. Karola I Stuarta, co zapoczątkowało jedyny w historii Anglii moment Republiki Angielskiej. Po stłumieniu wewnętrznej opozycji tak zwany lewelerów (zrównywaczy), w 1653 r. rozpędził Parlament Kadłubowy i już do zgonu pełnił dyktatorską władzę, przyjmując tytuł lorda-protektora. Cromwell odrzucił jednak zaoferowany mu w 1657 r. tytuł królewski. Ten lider rewolucji angielskiej uważany jest za polityka, który położył fundamenty pod mocarstwową potęgę Anglii w momencie nowożytnym. Na początku po krwawych walkach podporządkował Anglii w latach 1650-52 Irlandię i Szkocję. Po zwycięskich wojnach z Hiszpanią Anglia zajęła ponadto Jamajkę (1655) i Dunkierkę (1658). W 1651 r., po uchwaleniu tak zwany aktu nawigacyjnego, zakazano importu towarów do Anglii na statkach innych niż angielskie. Doprowadziło to w latach 1652-54 do wojny z Niderlandami, która zmusiła Holendrów, jak i inne państwa europejskie, do uznania tego monopolu, który legł u podstaw brytyjskiej hegemonii na morzach. (RK)

Kim jest Cromwell Oliver znaczenie w Słownik biografia O .