Co to znaczy ludwik życiorys definicja.

Kim był i czego dokomał LUDWIK XI biografia. Czym zasłużył feudalizacji królestwa francuskiego.

Czy przydatne?

Postać LUDWIK XI biografia

Kim był LUDWIK XI co zrobił: 1 4 6 1 -1 4 8 3Wojna stuletnia pomiędzy Anglią a Francją (1337-1453) przyczyniła się do wtórnej feudalizacji królestwa francuskiego. Jedności państwa zagroziły między innymi apanaże, a więc posiadłości znajdujące się w rękach przedstawicieli bocznych linii panującej dynastii, które dzięki chaosowi w państwie nabrały cech terytoriów prawie suwerennych. Nie potrafił rozwiązać tych problemów władca Karol VII (1422-1461), lecz poradził sobie z nimi jego syn i następca, Ludwik XI. Cel osiągnął nie tyle siłą oręża, ile zabiegami dyplomatycznymi i przekupstwem. Droga do zwycięstwa była jednak długa, a początki panowania bardzo trudne. Na czoło wspomnianych władztw w tym czasie wysunęło się Księstwo Burgundii, które obejmowało również hrabstwo Flandrii (dzięki ożenkowi księcia Filipa Śmiałego z Małgorzatą, dziedziczką hrabstwa, w 1369 r.), Brabancję, Luksemburg i Holandię. Książęta burgundzcy, Filip Dobry (zm. 1467) i Karol Zuchwały (zm. 1477), dążyli wszelkimi metodami do osłabienia królestwa francuskiego. W latach 1465, 1467 i 1472 organizowali przeciwko Ludwikowi XI "Ligi Dobra Publicznego". Oficjalnie na czele Ligi stał młodszy brat Ludwika XI, Karol, książę Berry, lecz kluczową rolę odgrywali w niej książęta burgundzcy i Franciszek II, książę Bretanii. Pokonany w 1465 r. Ludwik XI musiał oddać bratu Normandię. Jednak w 1467 r. wybuchła nowa wojna, w czasie której Ludwik został podstępnie uwięziony poprzez Karola Zuchwałego i zmuszony do oddania Szampanii Karolowi z Berry. Drogą układów powiodło mu się jednak zamienić Szampanię na Gujennę, a po zgonu tego wiecznego spiskowca (1472) włączyć znowu jego posiadłości do domeny królewskiej. Początkowe niepowodzenia nie zniechęciły jednak Ludwika XI do prowadzenia walki podjazdowej przeciwko Karolowi Zuchwałemu. Organizując koalicje i dostarczając kapitał jego przeciwnikom, spowodował, iż przeciw księciu burgundzkiemu wystąpiła Lotaryngia, której władcę Karol wygnał z księstwa (1475), miasta alzackie i Szwajcarzy. Pokonany poprzez tych ostatnich (pod Grand-son i Murten), książę burgundzki poległ w 1477 r., oblegając stolicę Lotaryngii, Nancy. Na tę chwilę czekał Ludwik XI, który ogłosił posiadłości Karola za wygasłe lenno Korony Francuskiej i wcielił do niej: Burgundię, Franche-Comté, Pikardię i Hainaut. Jednak tego początkowego sukcesu nie powiodło się utrzymać, gdyż w konsekwencji małżeństwa córki Karola, Marii z Maksymilianem, arcyksięciem austriackim, trzeba było się zgodzić na podział spadku. Francja odzyskała więc księstwo Burgundii i Pikardię, z kolei resztę posiadłości północnych, a z czasem również na południu hrabstwo Burgundii (Franche-Comté), przejęli Habsburgo-wie. Poważny efekt Ludwik XI odniósł z kolei wspólnie z wygaśnięciem linii książąt andegaweńskich; ostatni z nich, Karol, zmarł w 1481 r. Do domeny królewskiej powróciły wtedy posiadłości domu andegaweńskiego w zachodniej Francji - Maine i Anjou. Równocześnie Ludwik XI, jako syn księżniczki z domu andegaweńskiego, zgłosił także pretensje do hrabstwa Prowansji, oficjalnie leżącego w granicach Cesarstwa Rzymskiego (niemieckiego). W 1482 r. stany tego hrabstwa uznały go swym władcą, jednakże zastrzegły, iż związek z Francją będzie miał charakter unii personalnej. Umierając w 1483 r., pozostawił Ludwik XI Francję znacząco zwiększoną terytorialnie i uwolnioną od groźby rozbicia państwa. Politykę jego kontynuowała córka, regentka Anna i jej mąż Piotr de Bourbon, książę Beaujeu, sprawujący władzę w momencie małoletniości Karola VIII. Z kolei dzieła unifikacji ziem francuskich dokonał ostatecznie Karol VIII (1483-1498), przejmując jeszcze Bretanię poprzez poślubienie Anny, dziedziczki tego księstwa. (JS)
Co znaczy LUDWIK XIV:
Porównanie 1 września 1 7 1 5Był synem Ludwika XIII Burbona i Anny Austriaczki. Oficjalnie tron zajął po zgonu ojca już w wieku 5 lat, ale rządy sprawowała jego matka wraz z wszechwładnym ministrem kardynałem ludwik xi co znaczy.
Krzyżówka Leszek Biały:
Dlaczego Urodził się ok. 1186 r. jako trzeci syn Kazimierza, zwanego Sprawiedliwym, i Heleny, księżniczki znojemskiej. Był bratem Kazimierza (zmarłego w wieku chłopięcym), Bolesława (zmarłego w wieku 14 lat ludwik xi krzyżówka.
Co to jest LUDWIK VAN BEETHOVEN:
Jak lepiej 1 7 7 0 - 2 6 marca 1 8 2 7 Urodził się w Bonn. Jego rodzina miała pochodzenie flamandzkie (Brabancja). Tata był tenorem w kapeli dworskiej. W relacji do rodziny był tyranem nadużywającym regularnie ludwik xi co to jest.
Słownik LUCJUSZ ANNEUSZ SENEKA:
Kiedy 6 5 n . e .Jeden z nielicznych, oryginalnych filozofów rzymskich. Urodził się w Kor-dobie, w prowincji Iberia (dzisiejsza Hiszpania). Jego zainteresowania filozofią wykazywane od najmłodszych lat ludwik xi słownik.
Czym jest Ludwik I Węgierski:
Od czego zależy władca Polski wywodził się z francuskiej dynastii Andegawenów, bocznej linii rządzących we Francji Kapetyngów. Andegawenowie od połowy XIII w. rządzili w Neapolu i na Sycylli. Gdy w 1301 r. wymarła ludwik xi czym jest.

Kim jest Xi Ludwik życiorys znaczenie w Słownik biografia L .