Co to znaczy ludwik węgierski życiorys definicja.

Kim był i co zrobił LUDWIK WĘGIERSKI biografia. Czym zasłużył Łokietka; węgierska historiografia.

Czy przydatne?

Postać LUDWIK WĘGIERSKI biografia

Kim był LUDWIK WĘGIERSKI, co zrobił: 1 3 2 6 -1 3 8 2władca Węgier i Polski, był synem Karola I Roberta i Elżbiety, córki Władysława Łokietka; węgierska historiografia nazywa go Ogromnym. Dostał staranne wykształcenie i cieszył się opinią znakomitego rycerza. Po zgonu ojca w 1342 r. objął tron Węgier. Już w roku kolejnym podporządkował sobie wojewodę wołoskiego, Aleksandra. Po zamordowaniu swojego brata Andrzeja, władcy Neapolu (do czego przyczyniła się żona tegoż, Joanna) w 1345 r. Ludwik wyprawił się do Włoch. W kolejnym roku musiał się jednak stamtąd wycofać. W 1350 r. podjął następną wyprawę przeciw Joannie, która przyniosła mu uznanie praw do sukcesji w Neapolu po jej zgonu; w późniejszym czasie osadził na tronie neapolitańskim swego kuzyna, księcia Karola Durazzo.W 1351 r. przeprowadził na Węgrzech reformy wewnętrzne, między innymi poprzez formalne uznanie równości szlachty ograniczył wpływy możnowładztwa rodowego, opierając rządy na elicie urzędniczej (kreowanej poprzez niego) i wyższym duchowieństwie; w 1367 r. założył uniwersytet w Pécsu. W 1353 r. ożenił się z Elżbietą, córką Stefana Kotromanicia, bana Bośni, zapewniając sobie jego pomoc przeciw Wenecji. Po zgonu władcy serbskiego, Stefana Duszana, zhołdował w 1355 r. Serbię, z kolei w 1365 r. przyłączył część Bułgarii i przejściowo narzucił zwierzchnictwo Bośni. Działania te skutkowały jednak wojnami z Wenecją (1356-1358, 1378-1381), która obawiała się dominacji andegaweńskiej w żegludze adriatyckiej. Zwycięskie wojny przyniosły Królestwu Węgierskiemu opanowanie Dalmacji, zwierzchnictwo nad Raguzą (Dubrownikiem) i wysokie odszkodowanie od Wenecji w wysokości 100 tys. florenów. W 1370 r. Ludwik objął tron w Polsce po zgonu Kazimierza Wielkiego, koronując się 17 listopada w katedrze krakowskiej. Był to rezultat umowy, którą zawarł jeszcze jego tata, Karol Robert z Władysławem Łokietkiem najpewniej w 1327 r. Była ona w dalszym ciągu ponawiana w 1339 r. na zjeździe w Wyszehradzie, gdzie Kazimierz Ogromny obiecał Karolowi, iż jeśli umrze bez męskiego potomka, wówczas tron przejdzie na Andegawenów. Perspektywę sukcesji węgierskiej ugruntował przywilej Ludwika wystawiony w Budzie w 1351 r. dla szlachty polskiej. W tym czasie (1350) sprawę polskiej sukcesji powiązano również z przynależnością Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Ustalono, iż jeśli Kazimierz Ogromny będzie miał męskiego potomka, to ziemie te Węgrzy będą mogli wykupić za 100 tys. florenów, z kolei jeżeli tron polski przejmą Andegawenowie, to Ruś zostanie przy Polsce. Kiedy jednak Ludwik objął tron polski, postanowił oderwać te ziemie od Polski. Na początku, w 1371 r., oddał tam rządy Władysławowi Opolczykowi, a po odebraniu mu namiestnictwa w 1378 r., naprawdę przyłączył te ziemie do Węgier, przekazując je w ręce węgierskich urzędników. Rządy w Polsce Ludwik powierzył z kolei swojej matce, Elżbiecie Łokietkównie (1370-1375, 1376-1377, 1378-1380), która umiejętnie doprowadziła do neutralizacji pretendentów do tronu polskiego (Kaźka, księcia słupskiego i Władysława Białego, księcia gniewkowskiego) popieranych poprzez opozycję wielkopolską. Kluczowym celem Ludwika w Polsce - przez wzgląd na tym, iż nie miał męskiego potomka - było zapewnienie tronu dla jednej z jego córek. Cel ten osiągnął w 1374 r. na zjeździe z panami polskimi w Koszycach, za cenę licznych przywilejów (między innymi zrzeczenie się wszelkich świadczeń z dóbr szlacheckich niezależnie od 2 groszy z łanu, obsadzanie urzędów ziemskich tylko poprzez posesjonatów danej ziemi, a starostw tylko poprzez Polaków, przyrzecznie zapłaty za udział w wyprawach poza granice państwie i wymóg wykupu z niewoli). Ludwik zmarł w Nagyszombat (powodem był trąd albo dolegliwość weneryczna) i został pochowany w bazylice w Székesferévár (Białogród), w ufundowanej poprzez siebie kaplicy św. Katarzyny. Przed śmiercią tron węgierski przeznaczył młodszej córce, Jadwidze, a tron polski Marii. Życzenie króla nie zostało jednak spełnione, Węgrzy wybrali na własną władczynię Marię, a w tej sytuacji Polakom została Jadwiga. (JM)

Kim jest Węgierski Ludwik znaczenie w Słownik biografia L .