Co to znaczy jadwiga andegaweńska życiorys definicja.

Kim był i czego dokomał JADWIGA ANDEGAWEŃSKA biografia. Czym zasłużył Węgierskiego i Elżbiety.

Czy przydatne?

Postać JADWIGA ANDEGAWEŃSKA biografia

Kim był JADWIGA ANDEGAWEŃSKA co zrobił: 1 3 7 3 / 7 4 - 1 7 lipca 1 3 9 9Królowa polska, święta, trzecia i najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, wnuczka Elżbiety Łokietkówny. Starannie wychowana i wykształcona; władała językiem węgierskim, niemieckim, łaciną, włoskim i polskim. Już w 1375 r. przeznaczoną została na żonę Wilhelma Habsburga, księcia austriackiego. W 1378 r. w Hainburgu doszło do ślubu, lecz przez wzgląd na młodym wiekiem Jadwigi małżeństwa miano dopełnić po jej dojściu do pełnoletności, w r. 1386. Po zgonu Ludwika Węgierskiego (1382) została wyznaczona poprzez matkę do objęcia tronu w Polsce; jej siostra, Maria, zaręczona z Zygmuntem Luksemburskim, została królową Węgier. Jednak dopiero po dwóch latach, wskutek usilnych zabiegów strony polskiej przybyła do Krakowa, gdzie w 1384 r. została koronowana. W 1385 r., kiedy ogromny książę litewski podjął starania o rękę Jadwigi, a co za tym idzie, o objęcie tronu polskiego, Habsburgowie postanowili doprowadzić do dopełnienia małżeństwa. Przybyły do Krakowa latem tego roku Wilhelm po próbach kontaktu z królową został jednak zmuszony poprzez możnowładców polskich do opuszczenia państwie. Jadwiga dla dobra Polski - jak podkreśla Jan Długosz w swojej kronice - dała się przekonać panom krakowskim do ślubu z Jagiełłą, do którego doszło w lutym 1386 r. Już latem tego roku zaangażowała się w chrystianizację Litwy, co było jednym z warunków układu krewskiego z 1385 r. W 1387 r. stanęła na czele polskiej wyprawy na Ruś Czerwoną, która znajdowała się pod panowaniem węgierskim. Zwycięska wyprawa przywróciła Polsce te ziemie na czele z miastem Lwowem. Będąc równorzędnym z mężem władcą, angażowała się w pokojowe rozwiązanie sporów z Krzyżakami (na przykład w 1397 r. spotkała się z ogromnym mistrzem Konradem von Jungingen) i konfliktów na Litwie (w 1393 r. mediowała w sporze Witolda ze Skirgiełłą, bratem Jagiełły). Ostrzegała Witolda przed lekceważeniem Tatarów, przewidując załamanie się jego wyprawy (zakończyło się klęską nad Worsklą w 1399 r.). Skupiała wokół siebie uczonych, zajmowała się sprawą likwidacji schizmy i reformy w kościele zachodnim; na swoim dworze gościła ludzi wykształconych, muzyków i śpiewaków. Dla niej sporządzono trójjęzyczny Psałterz Floriański. Podjęła starania w Rzymie o odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego. W 1397 r. uzyskała zgodę papieża na otwarcie w nim wydziału teologicznego. Nie doczekała się jednak uroczystej reaktywacji uczelni; w testamencie przekazała na rzecz uniwersytetu własne klejnoty, kosztowne szaty i gotówkę. Ufundowała w Pradze bursę dla studentów z Polski i Litwy; współfinansowała budowę kościoła karmelitów na Piasku pod Krakowem i klasztoru Benedyktynów słowiańskich na Kleparzu. Była dobroczyńcą licznych klasztorów i szpitali; przeznaczała również duże datki na ubogich. Niepotwierdzone do końca nieporozumienia pomiędzy Władysławem Jagiełłą i Jadwigą (między innymi oskarżenia o niewierność małżeńską) mogły wynikać z przyczyn politycznych, bo wokół królowej skupiła się część opozycyjnych wobec Jagiełły dygnitarzy małopolskich, i z faktu, iż małżeństwo długo było bezdzietne. Dopiero w 1399 r. królowa Urodziła Elżbietę Bonifację, która jednak po miesiącu zmarła; wkrótce również Jadwiga podzieliła jej los. Została pochowana w katedrze wawelskiej. W recenzji współczesnych uchodziła za osobę niezwykłą, podkreślano powszechnie jej świętość. Starania o kanonizację podjęto już w połowie XV w., lecz sumy gromadzone na wydatki procesu pochłonęła wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim. Wznowiono je w XIX w., lecz dopiero w 1979 r. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a w 1997 r. świętą. (JS)
Co znaczy JUSTYNIAN I WIELKI Właśc. Petrus Sabbatius:
Porównanie 1 3 listopada 5 6 5Pochodził z chłopskiej rodziny z Ilirii. Zanim przejął władzę w 527 r. po swoim wuju, Justynie?I (najprawdopodobniej został poprzez niego usynowiony), odebrał przedtem staranne jadwiga andegaweńska co znaczy.
Krzyżówka JAN ŁASKI:
Dlaczego a 1 5 3 1Jeden z najwybitniejszych polityków epoki jagiellońskiej, kodyfikator prawa Korony Polskiej. Urodził się w Łasku (koło Łodzi), w majętnej rodzinie szlacheckiej. Uczył się u Andrzeja Góry z jadwiga andegaweńska krzyżówka.
Co to jest JERZY OSSOLIŃSKI:
Jak lepiej 9 sierpnia 1 6 5 0Jeden z najwybitniejszych polskich polityków XVII w. Był drugim z synów Zbigniewa Ossolińskiego. Na początku pobierał edukacji w kolegiach jezuickich w Pułtusku i w Grazu jadwiga andegaweńska co to jest.
Słownik JÓZEF BECK:
Kiedy 9 4 - 5 czerwca 1 9 4 4 Urodził się w Warszawie w rodzinie urzędniczej. Po ukończeniu V Liceum w Krakowie zaczął studia na Politechnice Lwowskiej. Wkrótce je porzucił, przenosząc się na studia w jadwiga andegaweńska słownik.
Czym jest Jan Kazimierz Waza:
Od czego zależy Kazimierz był synem Zygmunta III Wazy i jego drugiej żony, Konstancji Habsburżanki. Pierwsze imię dostał po dziadku, królu szwedzkim, genealogii drugiego można doszukiwać się pośród Jagiellonów, z jadwiga andegaweńska czym jest.

Kim jest Andegaweńska Jadwiga życiorys znaczenie w Słownik biografia J .