Co to znaczy george orwell właśc eric definicja.

Kim był i co zrobił GEORGE ORWELL właśc. Eric Arthur Blair biografia. Czym zasłużył George Orwell.

Czy przydatne?

Postać GEORGE ORWELL właśc. Eric Arthur Blair biografia

Kim był GEORGE ORWELL właśc. Eric Arthur Blair, co zrobił: 2 5 czerwca 1 9 0 3 - 2 1 stycznia 1 9 5 0Eric Arthur Blair, od 1932 r. posługujący się pseudonimem George Orwell, był znakomitym angielskim dziennikarzem, autorem reportaży, felietonów i esejów, a również powieści. Przed wybuchem II wojny światowej wydał kilka utworów osadzonych w nurcie realistycznym, nierzadko tworzywem literackim czyniąc swoje, życiowe doświadczenia i obserwacje. Do tej ekipy zalicza się wydana w 1933 r. powieść Na dnie w Paryżu i w Londynie. Ma ona w dużej mierze charakter autobiograficzny i przedstawia losy pisarza, gdy przebywał pośród londyńskiej i paryskiej biedoty, próbując życia trampa i najemnego zbieracza chmielu. Podobny autobiograficzny charakter mają następne powieści: Birmińskie dni z 1934 r. osnute wokół wspomnień Orwella z Birmy, gdzie służył w Indyjskiej Policji Imperialnej, Córka proboszcza czy Wiwat aspidistra. Natomiast opublikowana w 1938 r. powieść W hołdzie Katalonii jest zapiskiem wspomnień z okresu walk w wojnie domowej w Hiszpanii. Szerszej publiczności Orwell znany jest w pierwszej kolejności jako autor bajki politycznej Folwark zwierzęcy i antyutopii Rok 1984. Pierwsza z nich nawiązywała do sytuacji politycznej po II wojnie światowej i była wyrazem obaw przed ekspansją totalitaryzmu. Akcja utworu odbywa się na folwarku pana Jonesa, na którym zwierzęta pod dowództwem świń przejęły władzę. Autor nawiązuje do historii ZSRR, a ściślej do rewolucji, przedstawiając następne generacje rewolucjonistów i mechanizm stopniowego wypaczania się ideałów, w imię których doszło do społecznego zrywu, aż do postaci krwawych rządów totalitarnych. W 1949 r. opublikowany został Rok 1984 - antyutopia, a więc niekorzystna wizja utopii, posiadająca pesymistyczną wymowę, przestrzegająca przed złudnie doskonałymi i uporządkowanymi systemami. Orwell wpisywał się nią do grona takich artystów, jak Jonathan Swift czy Aldous Huxley. W Roku 1984 autor ukazał ciemny obraz rzeczywistości rządzonej poprzez totalitarną władzę, ingerującą we wszystkie, nawet w najwyższym stopniu intymne, dziedziny życia obywateli i oczekującą bezwzględnego oddania i posłuszeństwa. W Oceanii - ponieważ tak nazywa się fikcyjne kraj, gdzie odbywa się akcja powieści - istnieje Policja Myśli, tropiąca tak zwany myślozbrodnie, Ministerstwo Prawdy, zajmujące się fałszowaniem historii, a nawet Ministerstwo Miłości. Uosobieniem władzy jest z kolei Ogromny Brat. Kluczowy bohater, Winston Smith, zostaje ubezwłasnowolniony psychicznie poprzez aparat władzy, gdyż próbował nadać swojemu życiu zbyt indywidualny i podmiotowy charakter. To właśnie w Roku 1984 po raz pierwszy użyto terminu "nowomowa" (z angielskiego New speak) dla ustalenia języka władzy w ustrojach totalitarnych, pełniącego funkcję perswazyjną, mającego za zadanie wpajanie odbiorcy pewnych przekonań. George Orwell był również znakomitym eseistą. Dzięki swojemu reporterskiemu talentowi, zmysłowi obserwacyjnemu i erudycji zdobył status jednego z głownych kronikarzy epoki. Podobnie jak w twórczości powieściowej, tak i w eseistyce korzystał z osobistych doświadczeń. Tak jest w esejach: Dziennik z chmielobrania czy Jak umierają ubodzy, stanowiących literackie świadectwo warunków życia ludzi egzystujących na granicy ubóstwa. Na uwagę zasługuje również antropologiczno-socjologiczny zmysł Orwella, który ujawnia się w eseju Anglicy. Portretując rodaków, autor bawi się stereotypami, dostrzegając wady narodowe, lecz wierząc ostatecznie w niezwykłość i potęgę swojego narodu. W esejach zwykle posługuje się bezpośrednimi zwrotami do czytelnika, odwołując się do obszaru wspólnych doświadczeń. Jego wywody mają charakter w pełni intuicyjny, nie ma w nich zatem zaplecza teoretycznego i powoływania się na autorytety. Poza esejami autobiograficznymi i kulturowo-socjologicznymi Orwell tworzył również eseje literackie. Istotną pozycję w tej ekipie zajmuje W brzuchu wieloryba. (DP)

Kim jest GEORGE ORWELL właśc. Eric Arthur Blair znaczenie w Słownik biografia G .