Co to znaczy fryderyk barbarossa rudobrody definicja.

Kim był i co zrobił FRYDERYK I BARBAROSSA (RUDOBRODY) biografia. Czym zasłużył pochodzącej z rodu.

Czy przydatne?

Postać FRYDERYK I BARBAROSSA (RUDOBRODY) biografia

Kim był FRYDERYK I BARBAROSSA (RUDOBRODY), co zrobił: o k . 1 1 2 2 - 1 0 czerwca 1 1 9 0Będąc synem księcia Szwabii, Fryderyka II z rodu Hohenstaufów i pochodzącej z rodu Welfów Judyty, córki Henryka Bawarskiego, godził aspiracje tych dwóch zwaśnionych, wówczas największych niemieckich rodów. W 1147 r., po zgonu ojca, został księciem Szwabii (jako Fryderyk III). W tym okresie starał się o wzmocnienie potęgi własnej rodziny, kiedy jego wuj, panujący wówczas jako władca niemiecki Konrad III, walczył z Welfami. Od tego konfliktu Fryderyk starał się jednak trzymać na uboczu. Drogę do władzy otworzyła mu nieoczekiwana zgon Konrada III w 1152 r. Fryderyka wybrano wówczas na króla rzymskiego i niemieckiego i ukoronowano w kaplicy akwizgrańskiej, a w okresie pierwszej wyprawy do Italii w 1155 r. koronę cesarską nałożył mu na głowę papież Hadrian IV. W swej polityce wewnętrznej usilnie starał się załagodzić niszczący królestwo spór Hohenstaufów z Welfami. Od-dał w 1156 r. Henrykowi Lwu Bawarię, co zapewniło wstępnie pokój wewnętrzny w Niemczech. Kiedy jednak Henryk podniósł bunt, został w 1180 r. pokonany poprzez cesarza i skazany na banicję. Fryderyk angażował się jednak raczej w odzyskanie poprzez cesarstwo dominującej pozycji w chrześcijańskiej Europie. Kilkakrotnie (1157, 1163, 1172) interweniował w Polsce na rzecz Władysława II Wygnańca i jego synów, podporządkowując ją cesarstwu. Umocnił także ponownie wpływy niemieckie w Czechach. W celu odbudowy władzy cesarskiej we Włoszech podjął 6 wypraw zaalpejskich, co uwikłało go w walkę z papieżem Aleksandrem III i rosnącymi w siłę i znaczenie bogatymi miastami lombardzkimi zrzeszonymi w tak zwany Lidze Lombardzkiej. Ostatecznie skończyło się to dotkliwą klęską wojsk cesarskich w 1176 r. pod Legnano i podpisaniem pokoju w 1177 r. w Wenecji z papieżem i w 1183 r. w Konstancji z miastami lombardzkimi. Etapowo odzyskiwał jednak wpływy w krajach włoskich, a kiedy doprowadził w 1186 r. do małżeństwa swego syna, Henryka VI z dziedziczką Sycylii, Konstancją, wydawało się, iż zapewni trwałą sukcesję dynastii Hohenstaufów w Italii. Ukoronowaniem jego pozycji jako przywódcy chrześcijańskiej Europy miało być zwycięskie poprowadzenie krucjaty do Ziemi Świętej. Przypadek Królestwa Jerozolimskiego była wówczas krytyczna. Po klęsce wojsk krzyżowych w bitwie pod Hattin i zajęciu Jerozolimy poprzez sułtana Egiptu, Saladyna, krucjata poprowadzona została pod wodzą cesarza z udziałem dwóch pozostałych najpotężniejszych władców Europy: króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce i króla Francji, Filipa Augusta. Skończyła się jednak nieszczęśliwie dla Fryderyka, który utonął w trakcie przeprawy poprzez rzekę Salef w Anatolii. Fryderyk I należy do grona najwybitniejszych władców niemieckich epoki średniowiecza. Stał się w historii Niemiec władcą będącym uosobieniem cnót rycerskich. Stąd poprzez kolejne stulecia, kiedy doszło do rozpadu cesarstwa i podziału Niemiec na sporo niezależnych księstw i królestw, utrwalała się legenda głosząca, iż Fryderyk śpi w skale Kyffhäuser w Turyngii, czekając na wezwanie, w razie kiedy jego państwo znajdzie się zagrożony. Motyw ten wykorzystywano również w trakcie tworzenia się nacjonalistycznego ruchu niemieckiego w XIX w. i w momencie II Cesarstwa Niemieckiego. Pod koniec XIX w. na szczycie góry, gdzie pogrążony we śnie miał być Fryderyk ze własnymi rycerzami, zbudowano monumentalny 81-metrowy pomnik z 6,5-metrową rzeźbą Fryderyka oczekującego na przebudzenie. W okolicy zaś umieszczono posąg Wilhelma II Hohenzollerna, który miał być dziedzicem tej cesarskiej tradycji niemieckiej. (RK)

Kim jest FRYDERYK I BARBAROSSA (RUDOBRODY) znaczenie w Słownik biografia F .