Co to znaczy fryderyk franczek chopin definicja.

Kim był i co zrobił FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN biografia. Czym zasłużył języka i literatury.

Czy przydatne?

Postać FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN biografia

Kim był FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN, co zrobił: 1 marca 1 8 1 0 - 1 7 października 1 8 4 9 Urodził się w Żelazowej Woli. Jego tata był nauczycielem języka i literatury francuskiej, prowadził także elitarny internat dla synów polskich rodów arystokratycznych. Od 1816 r. Chopin uczył się gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego, a od 1822 r. kompozycji u Józefa Elsnera. Już w 1817 r. skomponował pierwsze polonezy i marsz. Rok potem wykonał swój pierwszy publiczny koncert fortepianowy. W latach 1823-1826 uczył się w Liceum Warszawskim. W 1826 r. po raz pierwszy koncertował za granicą, w Berlinie i Wiedniu. W latach 1826-1829 studiował w Szkole Głównej Muzyki, która była częścią Wydziału Edukacji i Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1829 r. ponownie koncertował w Wiedniu. Uczestniczył w życiu muzycznym Warszawy. W tym czasie powstały Wariacje B-dur, oparte na operze Don Giovanni, i Ronda, oparte na muzyce ludowej. W 1830 r. odbył się jego ostatni koncert w Warszawie, na którym wykonał własne nowe utwory: Koncert fortepianowy f-moll (opus 21), e-moll (opus 11) i Fantazję na tematy polskie. W listopadzie 1830 r. ostatecznie opuścił Polskę. Krótko przebywał w Wiedniu, a w 1831 r. wyjechał do Paryża. Emigracja i klęska stworzenia listopadowego wpłynęły na zmianę charakteru jego muzyki. Ludowość została zastąpiona dramatyzmem i liryzmem. W Paryżu koncertował i dawał liczne recitale w salonach arystokracji, komponował i udzielał lekcji gry na fortepianie. Spotykał się i przyjaźnił z różnymi znakomitymi muzykami, na przykład Franciszkiem Lisztem, Feliksem Men-delssohnem-Bartholdym, Hektorem Berlio-zem, Robertem Schumannem, i polskimi intelektualistami przebywającymi na emigracji, między innymi Adamem Mickiewiczem i Julianem Ursynem Niemcewiczem. W 1936 r. zaręczył się z Marią Wodzińską, jednak z racji na zbyt słabe zdrowie kompozytora do małżeństwa nie doszło. W tym czasie skomponował Walc As-dur. W 1838 r. związał się z francuską poetką Aurorą Dudevant, piszącą pod pseudonimem George Sand. Wyjechał z nią na Majorkę, do Valldemossa, gdzie powstały Preludia we wszystkich 24 tonacjach. Po powrocie do Francji w 1839 r. spędzał letnie miesiące w posiadłości pisarki w Nohant. W 1847 r., po kłótni w kwestii nieudanego małżeństwa córki pisarki, Solange, doszło do zerwania ich związku. W tym czasie pogorszył się jego stan zdrowia. Równocześnie tworzył najpiękniejsze mazurki i nokturny. W 1848 r. po raz ostatni koncertował w Paryżu, a w dalszym ciągu wyjechał ze własną uczennicą do Anglii i Szkocji, gdzie występował między innymi w Londynie na rzecz polskich emigrantów. Męczące podróże i angielski klimat wpłynęły na znaczące pogorszenie jego stanu zdrowia. Zmarł w Paryżu w 1849 r. Chopin jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów i czołowym przedstawicielem muzyki okresu romantyzmu na świecie. Łączył przedmioty polskiej muzyki ludowej z pierwiastkami muzyki doby romantyzmu. Jego utwory cechowało nowatorstwo w zakresie harmonii i techniki pianistycznej. Stworzył unikalny, rozpoznawalny od pierwszego taktu styl muzyczny. Nazywany jest "pisarzem fortepianu". Jego muzyka w momencie polskich powstań narodowych symbolizowała uczucia patriotyczne. Pod wpływem stworzenia listopadowego napisał Etiudę Rewolucyjną. Był artystą ballad, etiud, fantazji, koncertów, mazurków, nokturnów, pieśni, polonezów, preludiów, walców, sonat i scherz. Był także znakomitym pianistą. Od 1927 r. organizowany jest w Polsce Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (najstarszy na świecie monograficzny konkurs muzyczny). Od 1946 r. w Dusznikach Zdroju, a od 1959 r. w Mariańskich Łaźniach dzieje się Festiwal Chopinowski. (KM)

Kim jest Chopin Franciszek Fryderyk znaczenie w Słownik biografia F .