Co to znaczy franklin delano roosevelt definicja.

Kim był i co zrobił FRANKLIN DELANO ROOSEVELT biografia. Czym zasłużył stan Nowy Jork), w zamożnej.

Czy przydatne?

Postać FRANKLIN DELANO ROOSEVELT biografia

Kim był FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, co zrobił: 3 0 stycznia 1 8 8 2 - 1 2 kwietnia 1 9 4 5Trzydziesty drugi prezydent USA Urodził się w Hyde Park (stan Nowy Jork), w zamożnej rodzinie posiadaczy ziemskich. Studiował politologię na Uniwersytecie Harvarda (1900-1903) i prawo na Uniwersytecie Columbia (1904-1907). Uzyskał dyplom prawnika i licencję na praktykę adwokacką. Do 1910 r. pracował w nowojorskiej spółce prawniczej. W 1910 r. wstąpił do Partii Demokratycznej, a w dalszym ciągu wygrał wybory na senatora stanowego okręgu Nowy Jork. Funkcję tę pełnił do marca 1913 r., kiedy to nowo wybrany prezydent W. Wilson w nagrodę za udzielone poparcie mianował go zastępcą sekretarza marynarki wojennej. Dał się poznać jako sprawny organizator. W 1920 r. brał udział w kampanii wyborczej jako kandydat na wiceprezydenta USA. Po przegranej J.M. Coxa wycofał się z życia politycznego. Powrócił do praktyki prawniczej w spółce Emmet, Marvin i Roosevelt. W 1921 r. dolegliwość Heinego-Medina spowodowała paraliż jego nóg i zmusiła do poruszania się na wózku inwalidzkim. Pomimo to w 1924 r. wrócił do życia politycznego, a w 1928 r. wygrał wybory na gubernatora stanu Nowy Jork. W 1930 r. ponownie wygrał wybory gubernatorskie. Prowadził wtedy program reform społeczno-politycznych (między innymi poprawa warunków pracy robotników, powstanie mechanizmu emerytur, pomoc dla farmerów, zasiłki dla niepracujących). To ułatwiło mu pokonanie H.C. Hoovera w wyborach prezydenckich w 1932 r. Cieszył się sporym poparciem społecznym. Własne racje przedstawiał w audycjach radiowych - pogawędkach przy kominku. Jeszcze trzykrotnie wygrał następne wybory prezydenckie, w latach 1936, 1940, 1944 (jedyny prezydent w historii USA, który piastował tę funkcję więcej niż dwie kadencje). Zmarł w konsekwencji gwałtownego wylewu krwi do mózgu w swoim domu letniskowym w Warm Springs. Był jednym z największych prezydentów USA. Podejmował śmiałe decyzje w trudnych momentach dziejów świata i USA - w trakcie wielkiego kryzysu gospodarczego, w okresie II wojny światowej. Nazywano go: Boss, Sfinks, Deficyt, Dyktator, Cezar New Deal. Wraz ze swoim zespołem opracował i zrealizował program reform społeczno-gospodarczych. W 1933 r. w przeciągu 100 dni przedstawił Kongresowi pakiet ustaw, który był fundamentem New Deal (Nowego Ładu). Wprowadził w gospodarce interwencjonizm państwowy. Wzmocnił banki. Zreorganizował struktury administracji. Zniósł prohibicję i powiększył dochody przez podatek od sprzedaży alkoholu. Oddłużył farmerów i dał im rekompensaty za ograniczoną produkcję rolną. Wykorzystał roboty publiczne celem pomniejszenia bezrobocia. W 1935 r. unormował rolę związków zawodowych. W polityce zagranicznej rozwinął relacje z Ameryką Łacińską. Na konferencji w Buenos Aires (1936) przyjęto zasadę międzyamerykańskiej solidarności i współpracy i potwierdzono zasadę nieingerencji. Wynikiem był wspólny front, niezależnie od Argentyny, przeciwko krajom faszystowskiej osi w okresie II wojny światowej. Po wybuchu II wojny zaczął stopniową walkę ze zwolennikami izolacjonizmu. 6 stycznia 1941 r. w orędziu noworocznym proklamował cztery wolności - słowa, wyznania, od strachu i od biedy. Domagał się uczynienia z USA "arsenału demokracji" i pomocy dla krajów walczących z agresją faszystowską. Następstwem był Lend-Leas Act (ustawa pożyczka-dzierżawa). W sierpniu 1941 r. podpisał z W. Churchillem Kartę Atlantycką, która stała się fundamentem koalicji antyfaszystowskiej. Po japońskim ataku na Pearl Harbor USA czynnie włączyły się do działań militarnych. Był rzecznikiem współpracy z ZSRR celem pokonania krajów osi. Na konferencjach Ogromnej Trójki w Teheranie i Jałcie nie sprzeciwił się oddaniu Europy Wschodniej pod wpływy J. Stalina. Był współtwórcą ONZ i nowego ładu światowego. (KM)

Kim jest Roosevelt Delano Franklin znaczenie w Słownik biografia F .