Co to znaczy filip piękny życiorys definicja.

Kim był i co zrobił FILIP IV PIĘKNY biografia. Czym zasłużył Jeszcze zanim został królem, objął.

Czy przydatne?

Postać FILIP IV PIĘKNY biografia

Kim był FILIP IV PIĘKNY, co zrobił: 1 2 6 8 -1 3 1 4władca Francji w latach 1285-1314, syn Filipa III Śmiałego z dynastii Kapetyngów. Jeszcze zanim został królem, objął rządy w Szampanii i Nawarze, bo ożenił się z Joanną Nawarską (1284). Po objęciu tronu w polityce wewnętrznej Filip zmierzał do centralizacji władzy. Zdecydowanie także krytykował zasadę uniwersalizmu, uważał gdyż, iż jako władca jest cesarzem we własnym kraju, tam również - jako pomazaniec Boży - powinien sprawować całkowitą władzę nad Kościołem. Takie podejście musiało doprowadzić do konfliktu z papiestwem. Początkowo przyczyną tego była dziesięcina, przyznana jego tacie poprzez papieża na wojnę z Aragonem, którą Filip pobierał od duchowieństwa w latach 1285-1295. Kiedy jednak zawarto pokój, żądanie uiszczania nadal tego podatku spotkało się ze sprzeciwem papieża Bonifacego VIII, który zagroził królowi ekskomuniką. Filip odpowiedział na to propagandą antypapieską i zakazem wywozu szlachetnych metali, klejnotów i broni z Francji, co uderzało w papieskie dochody, które płynęły z różnych opłat i podatków od duchowieństwa francuskiego. Kiedy monarcha uzyskał jeszcze wsparcie społeczeństwa na zwołanym w 1302 r. zgromadzeniu stanowym (Stany Generalne), papież wydał bullę, gdzie podkreślił wyższość władzy duchownej nad świecką (Unam Sanctum). Filip IV sprzymierzył się jednak z przeciwnikami papieża we Włoszech i zorganizował nieudaną próbę uprowadzenia Bonifacego. Pod wpływem tych wydarzeń papież zmarł. Jego następca, Benedykt XI (1303-1304), znacząco złagodził własną politykę wobec Francji, a kontynuował to następny papież, Klemens V (przedtem arcybiskup Bordeaux). Ten w dodatku nie osiadł w Rzymie, tylko na stałą siedzibę obrał sobie Awinion, leżący na obszarze Francji (1309). Zapoczątkowało to tak zwany niewolę awiniońską papieży, czyli sytuację dużego uzależnienia papieży od królów francuskich. W 1301 r. Filip wkroczył zbrojnie do Flandrii, aby przyłączyć to bogate hrabstwo do Francji. Flamandowie stawili jednak opór i w 1302 r. w bitwie pod Courtrai rozgromili wojska francuskie. Wojnę z Flandrią władca zakończył w 1305 r., zagarniając tylko część jej terytorium (Lille, Douai i Bethune). Gdyż Filip przedtem zaatakował jeszcze Gujenę i wspierał stworzenie w Szkocji przeciw królowi angielskiemu, Edwardowi I, doprowadziło to do nadmiernego obciążenia finansów państwa. Nie wystarczały już następne pożyczki zaciągane u bankierów miast północnowłoskich pod zastaw dochodów Korony. W tej sytuacji w lipcu 1306 r. król zarządził konfiskatę majątków Żydów, zaś 13 października 1307 r. zagarnął majątki - słynącego z bogactwa - zakonu templariuszy. Uwięził wszystkich członków zakonu, przebywających we Francji, wytoczył im mechanizm o herezję i doprowadził dzięki sfingowanych dowodów do skazania przywódców zakonu. Pod presją Filipa papież Klemens V w 1312 r. rozwiązał zakon. W 1314 r. spalono wielkiego mistrza Jakuba de Molay, który do końca przeczył zarzutom i wzywał króla i papieża przed sąd Boży (zarówno papież, jak i władca zmarli jeszcze w tym roku). Szukając nadal gotówki, w 1313 r. Filip zażądał, aby każdy obywatel oddał ustaloną część elementów złotych i srebrnych dla ich przetopienia na cele mennicze. Zwrot miał nastąpić w formie monety po odtrąceniu wydatków produkcji; była to więc przymusowa wysoko oprocentowana pożyczka. Przebudowując kraj, poddał miasta swojej kontroli i ustanowił tam swoich urzędników. Równocześnie mieszczanom powierzał stanowiska w administracji i sądownictwie, zastępując w ten sposób tradycyjne feudalne urzędy. Wymienił także skład porady królewskiej, którą tworzyli teraz prawnicy (tak zwany legiści) pochodzący raczej z Normandii albo południowej Francji i wywodzący się regularnie z niższych warstw socjalnych. (JS)

Kim jest Piękny Iv Filip znaczenie w Słownik biografia F .