Co to znaczy faust socyn właśc fausto definicja.

Kim był i co zrobił FAUST SOCYN właśc. Fausto Sozzini biografia. Czym zasłużył reformowanego.

Czy przydatne?

Postać FAUST SOCYN właśc. Fausto Sozzini biografia

Kim był FAUST SOCYN właśc. Fausto Sozzini, co zrobił: 5 grudnia 1 5 3 9 - 3 marca 1 6 0 4Był jednym z głównych artystów oryginalnego wyznania reformowanego - arian (braci polskich), które powstało w Polsce. Pochodził z Włoch. Urodził się w Sienie, w bogatej patrycjuszowskiej rodzinie. Gdyż został inicjalnie osierocony, nie powiodło mu się uzyskać wyższego wykształcenia. Jednak od czasów młodości poświęcał się samodzielnym studiom z dziedziny prawa i teologii, w czym wspierał go jego wuj, Lelio. W 1559 r. z całą rodziną musiał pośpiesznie opuścić rodzinne miasto i przeniósł się na początku do Lyonu, a później do Zurychu. Odnalazł tam poglądy teologiczne, do których on także rozpoczął się przychylać, w pierwszej kolejności do odrzucenia dogmatu o Trójcy Świętej. Napisana poprzez niego i wydana w 1562 r. broszura Explicatio primae partis primi capitis Ev. Joannis stała się z czasem fundamentalnym dziełem antytrynitarzy i przyniosła mu sławę pośród protestantów. Powrócił do Italii, lecz po kilkunastu latach z racji na głoszone poglądy musiał ponownie uchodzić przed inkwizycją z Florencji do Szwajcarii, tym wspólnie do Bazylei. W 1578 r. w trakcie dalszej ucieczki trafił na zaproszenie swego rodaka do Siedmiogrodu, angażując się tam w spór teologiczny. Jego źródłem była dyskusja o istotę boską Jezusa Chrystusa. Gdyż nie potrafił zapobiec konfliktom, a równocześnie w Siedmio-grodzie wybuchła zaraza, podążył dalej na północ i dotarł do Polski znanej ze swego tolerancyjnego nastawienia do protestantów. Tam został przyjęty poprzez krakowską gminę ariańską w okresie apogeum dyskusji toczących się między dwoma zborami kalwińskimi, tak zwany większym i mniejszym (z niego wyłonili się bracia polscy). Na decyzję Socyna wpłynęło także to, iż istniało już w tym mieście czynne skupisko innych włoskich antytrynitarzy (byli to między innymi: bankier Giovanni Batista Cettis, organizator pierwszej poczty polskiej, Prosper Provana, lekarze królewscy: Niccol Buccel-la, Simon Simonius, Giorgio Blandrata czy sekretarz króla, Michael Brutto). Wkrótce jednak doszło do antykalwińskich wystąpień w mieście, a Socyn został pobity i znieważony poprzez krakowskich studentów. Pośród arian w relacji do jego poglądów od początku istniał spory opór, uważano je za zbyt racjonalistyczne, lecz z czasem jego pozycja zaczęła się jednak umacniać, a jego teozofia stała się dominująca. Niestety, po powtórnym napadzie w 1598 r. (spalono wtedy wszystkie jego pisma), ciężko pobity w trakcie antyariańskich zamieszek w Krakowie i cudem tylko uratowany z rąk oprawców poprzez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marcina Wadowitę, etapowo podupadał na zdrowiu. Przeniósł się do wsi Lusławice, gdzie wkrótce zmarł. Poglądy Socyna stały się faktorem spajającym zbór ariański w Polsce. Jako osobna ekipa religijna wyodrębnili się oni spośród radykalnych kalwinów polskich co prawda już w 1562 r. Połączenie sprzecznych nurtów w tym zborze nastąpiło jednak właśnie dopiero za sprawą Socyna. Był głosicielem poglądu nadrzędności zasad boskich nad świeckimi, pacyfikując w ten sposób spór o to, czy chrześcijanin może korzystać broni i zajmować świeckie urzędy. Nawoływał do tolerancji w relacji do innych wyznań. Współpracując przy opracowaniu katechizmu ariańskiego, przyczynił się do wyeksponowania odrębności tej konfesji od innych wyznań reformowanych. Ostatecznie arianie nie zostali jednak włączeni do ugody obejmującej polskich protestantów. W momencie kontrreformacji w 1638 r. sąd sejmowy nakazał zamknięcie centrum ariańskiego - Akademii Rakowskiej, a w 1658 r. uchwalono konstytucję sejmową o wygnaniu z Polski braci polskich oskarżonych o współpracę ze Szwedami w trakcie potopu szwedzkiego. Socynowi nawet po zgonu nie dane było zaznać spokoju. Trumnę z jego zwłokami w trakcie następnych zajść katoliccy prześladowcy wrzucili do Dunajca. (RK)

Kim jest FAUST SOCYN właśc. Fausto Sozzini znaczenie w Słownik biografia F .