Co to znaczy budda właśc siddharta gautama definicja.

Kim był i co zrobił BUDDA właśc. Siddharta Gautama biografia. Czym zasłużył Kapilawastu. Aczkolwiek.

Czy przydatne?

Postać BUDDA właśc. Siddharta Gautama biografia

Kim był BUDDA właśc. Siddharta Gautama, co zrobił: 5 6 0 - 4 8 0 przed naszą erą Urodził się u stóp Himalajów, w dzisiejszym Nepalu, niedaleko Kapilawastu. Aczkolwiek jego tata starał się, aby wbrew przepowiedni został władcą świeckim, w wieku 29 lat opuścił własne pałace, żonę i nowo narodzonego syna, by prowadzić życie ascety. Zaczął od pobierania nauk u mędrców bramińskich, którzy wprowadzili go w istotę braminizmu. Wg tej pierwotnej religii aryjskiej najwyższym bogiem był Brahma, a celem egzystencji człowieka miało być połączenie nieśmiertelnej duszy (atman) z absolutem (brahman). Edukacji te uznał za niewystarczające. Drogą medytacji osiągnął stan doskonałej obojętności, odkrywając 4 prawdy pozwalające mu na przebudzenie (bodhi) i stanie się buddą (przebudzonym). Od tego czasu (około 530 r. przed naszą erą ) poprzez powyżej 40 lat nauczał jako wędrowny nauczyciel (śraman). W pierwszym kazaniu, wygłoszonym w Benares (Waranasi), wyłożył zasady tak zwany 4 szlachetnych prawd. Założył równocześnie pierwszą buddyjską gminę religijną, złożoną z wyznawców zakonnych i świeckich obojga płci. Początkowo buddyści łączyli się w niewielkie ekipy mnichów, potem powstały gminy zakonne (sangha). Dyscyplina zakonna obejmuje ćwiczenie się w 3 cnotach: majtri - uczuciu przyjaźni do wszystkich stworzeń, ahinsie - nieszkodzeniu nikomu i karunie - miłosierdziu. Budda zmarł w Kuśinagarze w trakcie swej wędrówki, niedaleko miejsca urodzenia. Przed śmiercią przekazał jednak zasady swojej edukacji uczniom. Spopielone szczątki Buddy jako relikwie podzieliły pomiędzy sobą sąsiadujące państwa i wzniosły nad nimi budowle-relikwiarze (stupa). Buddyzm traktowany był początkowo jako edukacja Buddy przekazywana w formie tradycji ustnej. Około I w. przed naszą erą spisano ją w formie tak zwany Trójkosza (Tipitaka): Kosz dyscypliny - Winajapitaka, Kosz nauk - Suttapitaka, Kosz dogmatyki - Abhidhammapitaka. Fundamentem jego nauczania są cztery prawdy buddyzmu: cierpienie to narodziny, starość, dolegliwość, zgon, związek z tym, co nieprzyjemne i rozstanie z tym, co miłe; reinkarnacja to ciągłe odradzanie życia wywołane żądzą rozkoszy; żądzę można zniszczyć poprzez usuwanie pożądania; wyzbycie się pożądania i cierpienia może nastąpić poprzez wykorzystywanie tak zwany ośmiorakiej ścieżki zasad: znajomości wspomnianych ponad 4 prawd, myślenia wolnego od żądz, mowy nacechowanej odejściem od kłamstwa, zakazu zabijania, kradzieży i kontaktu z tym, co nieczyste, życia bez krzywdzenia innych, popierania tego, co zbawienne, a niszczenia tego, co fatalne dla egzystencji, uświadomienia sobie własnej cielesności, skupienia się na medytacji. Budda odrzucał bezpośrednią interwencję boską w egzystencję ludzką, jednakże nie negował samego istnienia bogów. Ostatecznym celem życia człowieka miało być osiągnięcie stanu nirwany (zgaśnięcia) - uwolnienia się od wszystkich namiętności i uzyskania stanu wiecznej, transcendentalnej szczęśliwości. Kult Buddy był początkowo bardzo ograniczony, a jego posągi pojawiły się dopiero za panowania w Indiach króla Aśioki. Wtedy rozesłano misjonarzy buddyjskich. Aktualnie wyodrębniane są 3 fundamentalne kierunki buddyzmu: hinajana (ortodoksyjny), mahajana (liberalny), mantrajana (kult śakti, towarzyszek buddów i bodhisattwów). Kluczowe zasady edukacji Buddy pozostały jednak niezmienione do dzisiaj we wszystkich kierunkach buddyzmu. (RK)

Kim jest BUDDA właśc. Siddharta Gautama znaczenie w Słownik biografia B .