Co to znaczy główne nurty literackie baroku definicja.

Streszczenie Główne Nurty Literackie Baroku słownik. Co znaczy wiązał się z kulturą ludową.

Czy przydatne?

Definicja Główne Nurty Literackie Baroku słownik

Co znaczy Główne nurty literackie Baroku: Barok sarmacki – miał charakter bardzo swojski, ponieważ wiązał się z kulturą ludową. Popierano i promowano krajową obyczajowość, szczycono się tak pojętym patriotyzmem. Barok sarmacki reprezentują: Wacław Potocki, Szymon Szymonowic i Jan Chryzostom Pasek. Literatura światowych rozkoszy – opiera się na myśli,iż wszystkich dotyczy przemijanie, lecz skoro dostaliśmy życie, to musimy z niego jak najpełniej używać. Przeciwstawiać smutkowi radość, a Zgonu – afirmację życia i miłość. W tym duchu pisał Jan Andrzej Morsztyn. Literatura metafizyczna – najsłynniejszy pisarz tego nurtu to Mikołaj Sęp-Szarzyński, który ciągle zadaje pytanie: kim jest człowiek. To jest literatura intelektualna, nieunikająca makabry i patosu. Literatura mieszczańsko-plebejska – rozwijali ją mieszkańcy miast: rzemieślnicy i handlarze. Symbolem tej literaturze jest sowizdrzał, a jego bohaterem – mieszkaniec miasta postawiony wobec wielu konfliktów i problemów, jakie implikuje takie miejsce zamieszkania. Wiersze reprezentujące ten nurt były przeważnie anonimowe. Literatura ziemiańska – główny pisarz tego nurtu to Wacław Potocki, który głosił pochwałę natury, praktykowanie we wszystkim umiaru, a wieś pokazywał jako miejsce ucieczki od wszystkich problemów codzienności

Streszczenie Baroku Literackie znaczenie.

  • Dodano:
  • Autor: