Co to znaczy powstania czas bilbia definicja.

Streszczenie Bilbia : Czas Powstania słownik. Co znaczy papirusu, ponieważ właśnie z niej wyrabiano.

Czy przydatne?

Definicja Bilbia : Czas Powstania słownik

Co znaczy Bilbia : Czas powstania: Ustalenie „biblia” pochodzi z grec. biblos i znaczy łodygę papirusu, ponieważ właśnie z niej wyrabiano w starożytności materiał piśmienny. Potem oznaczał także zwój papirusu, a więc księgę. Biblię dzielimy na Stary Testament i Nowy Testament.Stary Testament jest uważany poprzez żydów i chrześcijan za księgę świętą. Powstawał poprzez powyżej 1000 lat w czasach przed Chrystusem w trzech językach – aramejskim, hebrajskim i greckim. Swój ostateczny kształt osiągnął w II w. przed naszą erą Nowy Testament jest uważany za księgę świętą tylko poprzez chrześcijan. Był spisywany w języku greckim od zmartwychwstania Chrystusa do końca I w

Streszczenie powstania znaczenie.