Co to znaczy barok zapamiętaj pojęcia definicja.

Streszczenie Barok : Zapamiętaj Te Pojęcia słownik. Co znaczy niedopuszczanie do reform czy.

Czy przydatne?

Definicja Barok : Zapamiętaj Te Pojęcia słownik

Co znaczy Barok : Zapamiętaj te pojęcia: • Konserwatyzm – kurczowe trzymanie się tradycji i niedopuszczanie do reform czy wprowadzenia pojedynczych nowości. • Kosmopolityzm – zapatrzenie w kulturę zagraniczną i przez to lekceważenie dorobku swojego kraju. Kosmopolita znaczy po prostu „obywatel świata”. • Rokoko – ostatnia faza baroku, kojarzona z lekkością i ulotnością.Stosunkowo mało znacząca w literaturze, najmocniej odcisnęła swój ślad w malarstwie i sztuce użytkowej. • Sarmatyzm – cała kultura szlachecka z XVII w., a więc obyczaje,światopogląd i rodowód. Szlachta uważała się za potomków starożytnego rodu Sarmatów, więc i sobie przypisywali odwagę, patriotyzm, dumę i chęć walki za ojczyznę. Posuwali się aż do pogardy wobec innych narodów, wstecznictwa i zamknięcia na nowości i naukę.

Streszczenie te pojęcia znaczenie.